Nove naknade za usluge platnog prometa za nepotošače

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. prosinca 2018.