Nove naknade za transakcijske račune, usluge platnog prometa i on-line bankarstva

Uprava OTP banke usvojila je Naknade za transakcijske račune, usluge platnog prometa i on-line bankarstva koje će biti u primjeni s 1. prosinca 2018.