Nove naknade za platni promet za velike tvrtke

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za platni promet u zemlji za velike tvrtke koje se primjenjuju od 11.srpnja 2016. godine.