Nove kamatne stope za HRK oročenja od 2.9.2019.

Uprava OTP banke usvojila je odluku o smanjenju cijena kunskih oročenja, nove kamatne stope na oročene depozite građana biti će u primjeni od 2. rujna 2019.