Nove kamatne stope OTP banke

OTP banka donijela je odluku o novim Kamatnim stopama OTP banke za kredite građana i prekoračenja po tekućem računu koje stupaju na snagu 15. siječnja 2014. godine.