Izmjene OTP Ljetne štednje

U sklopu akcijske ponude od 30. lipnja do 31. kolovoza 2014. godine u OTP banci će se primjenjivati posebne kamatne stope OTP Ljetne štednje za nove depozite u kunama.