Nove kamatne stope na oročenja

Uprava OTP banke usvojila je nove kamatne stope na oročene depozite za mala poduzeća i obrtnike koje stupaju na snagu 07.11.2016.