Nove kamatne stope na oročene depozite

Uprava OTP banke usvojila je nove kamatne stope na oročene depozite za mala poduzeća i obrtnike koje stupaju na snagu 04.07.2016.