Nova Politika mijenjanja kamatnih stopa

Uprava OTP banke usvojila je Politiku mijenjanja kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom, koja stupa na snagu 20. siječnja 2017 godine.