Nova Odluka o naknadama za poslovanje s karticama fizičkih osoba u primjeni od 19.10.2020.

Uprava banke usvojila je izmjene i dopune Odluke o naknadama OTP banke d.d. za poslovanje s karticama fizičkih osoba sa datumom primjene 19.10.2020. u dijelu poslovanja koje se odnosi na podizanje gotovog novca kreditnim/charge karticama. Sažetak izmjena i dopuna Naknada dostupan je ovdje. Novi Izvadak iz Odluke o naknadama OTP banke d.d. za poslovanje s karticama fizičkih osoba dostupan je ovdje.