OTP poslovni račun

Račun za redovno poslovanje poslovnog subjekta

Otvarate poslovni subjekt i potreban vam je transakcijski račun za vođenje poslovanja?

Uz OTP banku niste sami jer imate partnera koji će vam pružiti podršku na svakom koraku vašeg puta - od otvaranja poslovnog subjekta do otvaranja poslovnog računa i podrške tijekom poslovanja. 

Kod nas možete otvoriti račun za redovno poslovanje poslovnog subjekta koji vam omogućuje brže i lakše dobivanje kredita, jamstava i akreditiva, odnosno korištenje široke palete naših proizvoda kreiranih po vašim potrebama. Osim ovog računa, kod nas možete otvoriti i račun svom organizacijskom dijelu te račune za posebne namjene. 

Proces otvaranja poslovnog subjekta

Popunjavanje bančinih obrazaca i dostava identifikacijske dokumentacijeOtvaranje transakcijskog računa i ugovaranje povezanih proizvoda kroz paket uslugaPreuzimanje Visa kartice i identifikacijskog uređaja za Internet bankarstvo

Zatražite povratni poziv

Često postavljena pitanja i odgovori

Paušalni obrti (ograničene djelatnosti) nemaju obvezu vođenja poslovnih knjiga, osim knjige prometa. Ne postoji ni mogućnost podnošenja godišnje porezne prijave za ostvareni dohodak. Obrti dohodaši vode jednostavne knjige te nisu zakonski obvezni imati knjigovodstveni servis, ali trebaju voditi Knjigu primitaka i izdataka te Knjigu prometa, evidenciju o tražbinama i obvezama te popis dugotrajne imovine dok obrti dobitaši vode dvojno knjigovodstvo (Bilanca, Račun dobiti i gubitka). Obrtnik obveznik poreza na dobit se može postati po osobnoj odluci ili po sili zakona, odnosno kad se postigne određeni godišnji promet ili ukupna vrijednost imovine ili ostvari dohodak veći od 53 000 eura.

Zavisno o djelatnosti, a najveća razlika je u temeljnom kapitalu, u vođenju poslovnih knjiga te u porezima i ostalim naknadama. D.o.o. i j.d.o.o. samim činom osnivanja postaju obveznici poreza na dobit. Obrtnik može registrirati sve dopuštene djelatnosti uz posjedovanje odgovarajuće stručne spreme za vezane obrte i/ili povlastice za povlaštene obrte, dok za registraciju d.o.o. ili j.d.o.o. mogu biti sve djelatnosti bez obzira na stručnu spremu osnivača.

Također, obrtnici za sve obveze odgovaraju kompletnom svojom imovinom, dok d.o.o. i j.d.o.o. kao pravni subjekti za nastale obveze poduzeća odgovaraju do visine upisanog kapitala.

Osnivanje obrta je najjednostavniji i najjeftiniji način pokretanja poslovanja. Nema uplate temeljnog kapitala te je registriranje obrta u potpunosti besplatno.

Minimalni iznos temeljnog kapitala za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) iznosi jedan euro te su kod osnivanja ove vrste društva ukupni troškovi javnog bilježnika i sudskih pristojbi znatno niži nego kod društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) te ukupan trošak otvaranja iznosi oko 150 eura. U odnosu na d.o.o., prednost je niži ulazni trošak, ali zato na kraju godine od ostvarene dobiti treba izdvajati najmanje četvrtinu dok se ne ispuni minimalna visina temeljnog kapitala od 2 500 eura kao u d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) najčešći je organizacijski oblik poslovanja malih poduzetnika. Ukupni trošak otvaranja d.o.o. iznosi oko 500 eura, ne računajući uplatu temeljnog kapitala od minimalno 2 500 eura kojom se nakon osnivanja može slobodno raspolagati.

Osim fizičkim putem (Ured državne uprave, odnosno Trgovački sud), tvrtka ili obrt mogu se osnovati i elektroničkim putem preko aplikacija e-obrt i portala e-tvrtka čime se smanjuju troškovi cjelokupnog procesa osnivanja.

Potrebno je:

  • odrediti naziv i djelatnost tvrtke
  • ovjeriti Izjavu o osnivanju kod javnog bilježnika
  • uplatiti temeljni kapital
  • registrirati tvrtku kod Trgovačkog suda
  • nakon Rješenja o osnivanju kontaktirati Državni zavod za statistiku (koji izdaje Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u).

Sa svom preuzetom dokumentacijom o osnivanju obrta, odnosno tvrtke odlazi se u banku otvoriti poslovni račun.

Otvorite OTP poslovni račun u tri koraka:

Odabir vrste poslovnog subjektaRegistracija poslovnog subjektaDostava dokumentacije Državnom zavodu za statistiku

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa:

  • popunjen Zahtjev za otvaranje računa
  • akt / Izjava o osnivanju
  • prijava potpisa
  • punomoć (ako zahtjev podnosi opunomoćenik).

Dodatno se informirajte o poslovnim računimapaketu OTP Dobrodošlica ili jednostavno zatražite povratni poziv naših stručnjaka.