Računi

U OTP banci možete otvoriti račun za redovno poslovanje poslovnog subjekta. Osim ovog računa, kod nas možete otvoriti i račun svom organizacijskom dijelu te račune za posebne namjene. Također, otvaranje ovog računa u OTP banci omogućuje vam brže i lakše dobivanje kredita, jamstava, akreditiva odnosno korištenje široke palete naših proizvoda kreiranih upravo po vašim potrebama. Ostvarujete sljedeću kamatnu stopu na eurska sredstva po viđenju: 0,0001%.
OTP banci možete sigurno povjeriti svoja sredstva, te otvoriti svoj devizni račun u bilo kojoj od svjetskih valuta.