Uputa za pravilno popunjavanje obrasca naloga za plaćanje prilikom predaje u banci