Izmjena Općih uvjeta odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada

Uprava OTP banke je 24. siječnja 2017. usvojila izmjene i dopune Općih uvjeta odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada koje se primjenjuju od 11. veljače 2017. Opis izmjena i dopuna dostupan je u Sažetku izmjena i dopuna Općih uvjeta odobravnja kredita suvlasnicima stambenih zgrada.