OTP e-start fond

 

OTP e-start fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom izražene konzervativne strukture ulaganja i niske razine rizika denominiran u valuti EUR.

Karakteristike i ciljevi Fonda

  • očuvanje i stabilan rast vrijednosti uloženih sredstava u euru,
  • zaštita od pada vrijednosti kune prema euru,
  • što stabilniji rast vrijednosti uloženih sredstava uz ostvarenje primjereno visokog prinosa,
  • visoku likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčavanja udjela,
  • disperziju uloženih sredstava uz niže troškove izvršenja transakcija,
  • pristup tržištima i vrijednosnim papirima koji pojedinim ulagateljima mogu biti nedostupni.

Kome je OTP e-start fond namijenjen?

  • ulagateljima koji žele očuvati vrijednost svog uloga u euru te ostvariti što stabilniji prinos na uložena sredstva,
  • ulagateljima koji žele očuvati visoku razinu likvidnosti uloženih sredstava,
  • ulagateljima koji imaju vrlo konzervativnu strategiju ulaganja ili žele ostvariti disperziju ukupno uloženih sredstava i na segment tržišta novčanih fondova.

Dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP e-start fond dostupne su na internetskoj stranici OTP invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke.

 

Cijena udjela fondova OTP Investa, dostupna vam je putem ovog linka.