Gotovinski krediti s promjenjivom kamatnom stopom u EUR

Riješite vaše financijske nedoumice jednim gotovinskim kreditom u eurima uz promjenjivu kamatnu stopu:

  • promjenjiva kamatna stopa 4,94%, efektivna kamatna stopa (EKS) 5,39%

  • do 40.000 eura u kunskoj protuvrijednosti ovisno o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita

  • rok otplate do 10 godina

  

Često postavljena pitanja o gotovinskom kreditu u eurima uz promjenjivu kamatnu stopu.


Informativni izračun kredita

1000 EUR 40000 EUR
12 Mjeseci 120 Mjeseci
Po anuitetu Izračunaj

Zainteresirani za ponudu?

Gotovinski kredit s promjenjivom kamatom u EUR

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,94% promjenjiva365.0005,67%1505.464
8410.0005,36%14112.015
12040.0005,12%42351.113

Ako imate račun u drugoj banci i trebate dodatna sredstva, a ne možete promijeniti banku ili se jednostavno želite posavjetovati s operaterom Kontakt centra i provjeriti ispunjavate li uvjete za ugovaranje gotovinskog kredita u OTP banci d.d., zatražite poziv Kontakt centra OTP banke i saznajte sve potrebne informacije.

Često postavljena pitanja i odgovori

Efektivna kamatna stopa (EKS) za gotovinski kredit u eurima uz promjenjivu kamatnu stopu 4,94% je izračunata na iznos kredita od 10.000 eura uz rok otplate kredita od 7 godina i bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 12 kuna mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec. EKS iznosi 5,39%, mjesečni anuitet 141 eura a ukupan iznos otplate 11.891 eura.

Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže banke i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1) koja na dan 02.01.2021. godine iznosi 0,14% za valutu EUR. Sukladno navedenom postoji rizik od povećanja promjenjive kamatne stope uslijed promjene referentne kamatne stope.

Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

Da, kredit se ugovara bez dodatnih instrumenata osiguranja, a ugovaranje police osiguranja je dobrovoljno.

 

Dodatno se informirajte o gotovinskom kreditu u eurima s promjenjivom kamatnom stopom 4,94% ili jednostavno zatražite poziv od Kontakt centra OTP banke.