Gotovinski krediti s promjenjivom kamatnom stopom u EUR

Gotovinski krediti s promjenjivom kamatnom stopom u EUR

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

  • Promjenjiva od 4,49% do 5,49% (EKS* od 4,90% do 5,95%)

Kamatna stopa ovisi o individualnom odnosu klijenta s Bankom.

Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope – NRS1, koja na dan 01.07.2020. godine za valutu EUR iznosi 0,19%.

Napomena: Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

Visina kredita:

  • Do 40.000 eura

Iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta, individualnom odnosu klijenta s Bankom te ukupnoj izloženosti klijenta.

Trošak odobravanja kredita:

  • Bez troška odobravanja

Rok otplate:

  • Do 10 godina

Način korištenja:

  • isplata na tekući račun korisnika

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

 

* Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 10.000 eura uz rok otplate kredita od 7 godina, uz navedene kamatne stope te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec.

 

Imate račun otvoren u drugoj banci, trebate dodatna sredstva a ne možete mijenjati banku? Zatražite poziv od Kontakt centra OTP banke i saznajte sve o uvjetima posebne ponude gotovinskog kredita.

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovaraju li gotovinski krediti s promjenjivom kamatnom stopom u eurima vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!

Gotovinski kredit s promjenjivom kamatom u EUR

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,99% promjenjiva365.0005,66%1505.468
8410.0005,32%14112.036
12040.0005,19%42451.232

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

  • Mogućnost dobrovoljnog ugovaranja police životnog osiguranja

Za sve iznose kredita:

  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite