Sunčani kredit

Sunčani kredit

Kupite novu nekretninu višeg energetskog razreda ili povećajte energetsku učinkovitost postojeće nekretnine uz Sunčani kredit OTP banke.

Iskoristite promotivnu akciju i ugovorite stambeni Sunčani kredit s fiksnom kamatnom stopom od 3,79%, efektivna kamatna stopa (EKS) 3,92%, neovisno o roku otplate.

 • Povoljnija kamatna stopa od standardne ponude OTP stambenih kredita
 • Bez troška procjene nekretnine 
 • Svim novim klijentima koji refinanciraju istovrsni stambeni kredit u  drugoj banci, Banka snosi troškove javnog bilježnika
 • Mogućnost realizacije kredita u samo dva dolaska u poslovnicu

Često postavljena pitanja o Sunčanom kreditu

Zainteresirani ste za ponudu?

Sunčani krediti

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
3,79% fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita 180100.0003,91%729131.839
240250.0003,90%1.487358.122
360350.0003,90%1.629588.019

Informativni izračun kredita

5000 EUR 350000 EUR
12 Mjeseci 360 Mjeseci
Po anuitetu Izračunaj

 Koraci pri podizanju stambenog Sunčanog kredita 

             

 

Često postavljena pitanja i odgovori

Fizička osoba (potrošač), državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem i zaposlenjem na području Republike Hrvatske ili zemlje članice Europske unije (EU) i zemalja Europskog gospodarskog prostora (EEA) i Švicarske Konfederacije te strani državljanin EU zemalja članica i zemalja EEA područja i Švicarske Konfederacije s prebivalištem i zaposlenjem u Republici Hrvatskoj, koji na temelju kreditne sposobnosti može biti nositelj kreditnog posla.

Sunčani krediti za:

 • kupnju energetski učinkovite nekretnine* (stana/obiteljske kuće)
 • izgradnju/dogradnju/dovršenje energetski učinkovite nekretnine
 • adaptaciju/rekonstrukciju stambene nekretnine u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti
 • refinanciranje postojećih istovrsnih stambenih kredita u drugoj banci

*uz minimalni energetski razred A+ ili A te određene specifične godišnje primarne energije ovisno o geografskom položaju te datumu izgradnje nekretnine

se odobravaju s rokom otplate do 30 godina

Krediti za adaptaciju i opremanje stambenih objekata u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti odobravaju se s rokom otplate do 20 godina. Krediti bez upisa založnog prava se odobravaju s rokom otplate do 10 godina

Sunčani kredit se može ugovoriti u iznosu od 5.000 do 350.000 eura. Iznos kredita za adaptaciju i opremanje stambenih kredita je od 5.000 do 200.000 EUR za sve ostale namjene iznos kredita je od 5.000 do 350.000 EUR. Iznos kredita bez upisa založnog prava se odobrava od 5.000 do 40.000 eura.

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 • upis založnog prava na nekretninu (maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 80% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine)
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i vinkulacija police osiguranja u korist Banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, solidarnog dužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Sunčani krediti mogu se ugovoriti za:

 • kupnju energetski učinkovite nekretnine* (stana/obiteljske kuće)
 • izgradnju/dogradnju/dovršenje energetski učinkovite nekretnine
 • adaptaciju/rekonstrukciju stambene nekretnine u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti
 • refinanciranje postojećih istovrsnih stambenih kredita u drugoj banci

*uz minimalni energetski razred A+ ili A te određene specifične godišnje primarne energije ovisno o geografskom položaju te datumu izgradnje nekretnine. 

 Reprezentativni izračun Sunčanih kredita

* Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 80.000 EUR, uz rok otplate kredita 20 godina uz navedenu kamatnu stopu. U ukupan iznos za otplatu i EKS uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa za jedan mjesec u iznosu 1,90 EUR, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu 28,67 EUR godišnje te interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita prvog dana u mjesecu te da se interkalarna kamata obračunava za dva mjeseca. EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate. Za navedeni iznos kredita obvezan je upis založnog prava.

 

Dodatno se informirajte o Sunčanom kreditu ili jednostavno zatražite poziv kontakt centra.