Gotovinski krediti za studente

Gotovinski kredit namijenjen je studentima na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, sa statusom redovnog ili izvanrednog studenta. Kredit se u cijelosti isplaćuje na studentski tekući račun otvoren u OTP banci i odobrava u iznosu od 1.000 do 10.000 eura uz rok otplate do 7 godina. Povoljnije uvjete kreditiranja možete ostvariti ako ste korisnik paketa OTP Indeks!

Uvjeti kredita

Korisnici kredita: 

 • korisnici studentskog tekućeg računa na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, sa statusom redovnog ili izvanrednog studenta (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca.*

Valuta:

 • EUR

Visina kredita:

 • od protuvrijednosti 1.000 do 10.000 eura

Kamatna stopa:

Za korisnike studentskog tekućeg računa

 • nominalna: 5,71% godišnje, promjenjiva
 • efektivna kamatna stopa: 5,85%**

Za korisnike paketa OTP Indeks

 • nominalna: 5,21% godišnje, promjenjiva
 • efektivna kamatna stopa: 5,33%**

Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope -NRS1, koja na dan 1.12.2016. godine za valutu EUR iznosi 1,49% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

Napomena: Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

 • od 1 do 7 godina

Način korištenja:

Otplata kredita:

 • Otplata kredita vrši se u jednakim mjesečnim anuitetima, putem trajnog naloga sa studentskog tekućeg računa. Anuiteti se utvrđuju u eurima i uplaćuju u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan uplate.

Klijent može izabrati datum dospijeća mjesečnog anuiteta.

 

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.
** EKS je izračunat na prosječni iznos kredita i prosječni rok otplate za 2016. godinu te bez naknade za obradu kredita. U EKS nisu uključni troškovi te usluge koje se ne mogu unaprijed utvrditi poput ugovaranja instrumenata osiguranja.

Gotovinski kredit za studente

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
5,71%363.0005,85%913.272
605.000 5,85%965.760
8410.000 5,86%14512.156

Osiguranje povrata kredita za Gotovinske kredite za studente

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Za sve iznose kredita:

 • kreditno sposoban sudužnik/korisnik kredita
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

Model s jamcima

Za iznose od protuvrijednosti 8.001 eura do 10.000 eura:

 • najmanje jedan jamac
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

Model bez jamaca

Za iznose od protuvrijednosti 8.001 eura do 10.000 eura:

 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite

Model s jamcima

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita