Stambeni kredit u eurima s fiksnom kamatnom stopom

Stambeni kredit u eurima s fiksnom kamatnom stopom

Uz stambeni kredit u eurima s fiksnom kamatnom stopom za cijeli period otplate kredita svejedno je radi li se o kupovini većeg stana ili adaptiranju postojećeg stambenog prostora. I jedno i drugo je moguće bez iznenađenja o otplati.

OTP stambeni kredit:

 • fiksna kamatna stopa za cijeli rok otplate kredita
  • s rokom otplate do 15 godina: 3,99 % - 4,19 %, (EKS)* 4,23 % - 4,43 %
  • s rokom otplate većim od 15 godina: 4,29 % - 4,49 %, (EKS)* 4,53 % - 4,74 %
 • dovoljna su samo dva dolaska u poslovnicu

 

Često postavljena pitanja o stambenom kreditu


Informativni izračun kredita

5000 EUR 350000 EUR
180 Mjeseci 360 Mjeseci
Po anuitetu Izračunaj

Zainteresirani ste za ponudu?

 

 

 

Stambeni krediti s rokom otplate do 30 godina uz fiksnu kamatnu stopu

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,49% fiksna za cijeli period otplate192100.0004,70%731141.020
240250.000 4,62%1.580380.548
360350.000 4,61%1.771639.507

 Koraci pri podizanju stambenog kredita 

             

 

Često postavljena pitanja i odgovori

Fizička osoba koja ispunjava uvjete kreditne sposobnosti OTP banke d.d.(u daljnjem tekstu Banka) s državljanstvom Republike Hrvatske i prijavljenim prebivalištem na području Republike Hrvatske ili zemlje članice Europske unije te strani državljani EU zemalja članica i zemalja Europskog gospodarskog prostora (EEA područja). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od tri mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u Banci.  

Stambeni krediti za:

 • kupnju stambene nekretnine
 • izgradnju stambene nekretnine
 • kupnja i/ili komunalno uređenje građevinskog zemljišta
 • poboljšanje energetske učinkovitosti stana ili kuće
 • refinanciranje stambenih kredita

se odobravaju s rokom otplate do 30 godina.

Krediti za dovršenje i adaptaciju stambenih objekata odobravaju se s rokom otplate do 20 godina.

Stambeni kredit se može ugovoriti u iznosu od 5 000 do 350 000 eura. 

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 • upis založnog prava na nekretninu
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Model s jamcima

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna u dva primjerka
 • isprave sukladno namjeni:
  • za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni prodavatelja/izvođača
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)
  • za kupnju građevinskog zemljišta: kupoprodajni ugovor, izvadak iz prostorno-planske dokumentacije u kojemu je vidljiva namjena zemljišta ili građevinska dozvola
  • za komunalno uređenje građevinskog zemljišta: građevinska dozvola te predračuni za priključak (vode, struje, plina)
  • dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini
 • zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju , ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna u dva primjerka
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita.
 • isprave sukladno namjeni
  • za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni prodavatelja/izvođača
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor(prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)
  • za kupnju građevinskog zemljišta: kupoprodajni ugovor, izvadak iz prostorno-planske dokumentacije u kojemu je vidljiva namjena zemljišta ili građevinska dozvola
  • za komunalno uređenje građevinskog zemljišta: građevinska dozvola te predračuni za priključak (vode, struje, plina)
  • dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini
 • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke

 

stambeni kredit izračun

* Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 65.000 EUR, uz rok otplate kredita od 15, odnosno 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu. U ukupan iznos za otplatu i EKS-a uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 1,59 EUR/12 HRK¹ mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu 28,67 EUR/216 HRK¹ godišnje, trošak procjene nekretnine u iznosu 199,08 EUR/1.500 HRK¹ jednokratno te interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita 01.08. i plaćanja interkalarne kamate do 31.8. EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate. Za navedeni iznos kredita obvezan je upis založnog prava.

¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Dodatno se informirajte o stambenom kreditu u eurima ili jednostavno zatražite poziv kontakt centra.