Stambeni kredit u eurima s fiksnom kamatnom stopom

Stambeni kredit u eurima s fiksnom kamatnom stopom

Uz stambeni kredit u eurima s fiksnom kamatnom stopom za cijeli period otplate kredita svejedno je radi li se o kupovini većeg stana ili adaptiranju postojećeg stambenog prostora. I jedno i drugo je moguće bez iznenađenja o otplati.

OTP stambeni kredit:

 • fiksna kamatna stopa za cijeli rok otplate kredita
  • s rokom otplate do 15 godina: 4,29 %, (EKS)* 4,44 %
  • s rokom otplate većim od 15 godina: 4,49 %, (EKS)* 4,64 %
 • mogućnost realizacije u samo dva dolaska u poslovnicu
 • bez troška procjene nekretnine

  Saznajte više o Sunčanom kreditu OTP banke, stambeni kredit uz povoljniju fiksnu kamatnu stopu.

 Često postavljena pitanja o stambenom kreditu


Informativni izračun kredita

5000 EUR 350000 EUR
12 Mjeseci 360 Mjeseci
Po anuitetu Izračunaj

Zainteresirani ste za ponudu?

 

 

 

Stambeni krediti s rokom otplate do 30 godina uz fiksnu kamatnu stopu

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,49% fiksna za cijeli period otplate192100.0004,63%731141.020
240250.000 4,60%1.580380.548
360350.000 4,60%1.771639.507

 Koraci pri podizanju stambenog kredita 

             

 

Često postavljena pitanja i odgovori

Fizička osoba (potrošač), državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem i zaposlenjem na području Republike Hrvatske ili zemlje članice Europske unije (EU) i zemalja Europskog gospodarskog prostora (EEA) i Švicarske Konfederacije te stranim državljanima EU zemalja članica i zemalja EEA područja i Švicarske Konfederacije s prebivalištem i zaposlenjem u Republici Hrvatskoj, koji na temelju kreditne sposobnosti može biti nositelj kreditnog posla. 

Stambeni krediti za:

 • kupnju stambene nekretnine
 • izgradnju stambene nekretnine
 • kupnja i/ili komunalno uređenje građevinskog zemljišta
 • poboljšanje energetske učinkovitosti stana ili kuće
 • refinanciranje stambenih kredita

se odobravaju s rokom otplate do 30 godina.

Krediti za dovršenje i opremanje stambenih objekata odobravaju se s rokom otplate do 20 godina.

Stambeni kredit se može ugovoriti u iznosu od 5 000 do 350 000 eura. 

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 • upis založnog prava na nekretninu
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Stambeni krediti za:

 • kupnju stambene nekretnine
 • izgradnju i dovršenje stambene nekretnine
 • adaptaciju stambenih objekata
 • kupnja i/ili komunalno uređenje građevinskog zemljišta
 • poboljšanje energetske učinkovitosti stana ili kuće
 • refinanciranje stambenih kredita

 Reprezentativni izračun stambenih kredita

* Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 80.000 EUR, uz rok otplate kredita 15, odnosno 25 godina uz navedenu kamatnu stopu. U ukupan iznos za otplatu i EKS uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa za jedan mjesec u iznosu 1,90 EUR, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu 28,67 EUR godišnje te interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita prvog dana u mjesecu te da se interkalarna kamata obračunava za dva mjeseca. EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate. Za navedeni iznos kredita obvezan je upis založnog prava.

Dodatno se informirajte o stambenom kreditu u eurima ili jednostavno zatražite poziv kontakt centra.