Stambeni krediti s fiksnom početnom kamatnom stopom u eurima

Stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom u eurima 3,09%-3,49% za prve tri godine otplate možete ugovoriti uz rok otplate do 30 godina. Dovoljna su samo dva dolaska u poslovnicu!

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). Status klijenta može se ostvariti naknadno, u roku od tri mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa

  • 3,09% -  3,49%, fiksna za prve tri godine otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva i iznosi 2,83% - 3,23%, efektivna kamatna stopa (EKS)* 3,11% - 3,52%
Visina kamatne stope ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta te o poslovnom odnosu klijenta/poslodavca s Bankom.
Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope - NRS1, koja na dan 02.01.2022. godine za valutu EUR iznosi 0,09% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

Visina kredita:

  • U kunskoj protuvrijednosti 5.000 do 350.000 eura

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Trošak procjene nekretnine:

  • O troškovima procjene nekretnine saznajte više u vama najbližoj poslovnici OTP banke.

Rok otplate:

  • 1 do 30 godina

Način plaćanja:

 

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambene kredite je izračunata na iznos kredita od 65.000 eura uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 12 kuna mjesečno, trošak procjene nekretnine u iznosu od 200 eura, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 29,04 eura godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec.

  

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom u eurima vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!  

Stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom u eurima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
3,29% fiksna za prve 3 godine, za preostali period 3,03% promjenjiva, sukladno važećoj Odluci o kamatama12050.0003,47%49058.685
240100.000 3,26%569134.903
360250.000 3,17%1.094384.286

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite

 

  • upis založnog prava na nekretninu 
  • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist banke
  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika