Stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom u eurima

Stambeni krediti s fiksnom početnom kamatnom stopom u eurima

Stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom u eurima 3,09%-3,49% za prve tri godine otplate možete ugovoriti uz rok otplate do 30 godina. Dovoljna su samo dva dolaska u poslovnicu!

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). Status klijenta može se ostvariti naknadno, u roku od tri mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa

  • 3,09% -  3,49%, fiksna za prve tri godine otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva i iznosi 3,33% - 3,53%, efektivna kamatna stopa (EKS)* 3,46% - 3,73%
Visina kamatne stope ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta te o poslovnom odnosu klijenta/poslodavca s Bankom.
Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj šestomjesečne referentne stope - EURIBOR, koja na dan 01.07.2022. godine za valutu EUR iznosi 0,24% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

Visina kredita:

  • 5.000 do 350.000 EUR

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Trošak procjene nekretnine:

  • O troškovima procjene nekretnine saznajte više u vama najbližoj poslovnici OTP banke.

Rok otplate:

  • 1 do 30 godina

Način plaćanja:

 

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambene kredite je izračunata na iznos kredita od 65.000 EUR uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 12 HRK/1,59 EUR¹ mjesečno, trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.500 HRK/199,08 EUR ¹, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 216 HRK/28,67 EUR¹ godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec.
¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

Zatražite povratni poziv i pri ugovaranju stambenog kredita s fiksnom početnom stopom u eurima ugovorite policu osiguranja imovine Croatia osiguranja te uz građevinski dio nekretnine osigurajte predmete u kućanstvu od niza osnovnih i dodatnih rizika uz popust od čak 30% na police osiguranja u trajanju dvije i više godina. Popust se odnosi na cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Ako ipak želite osigurati samo građevinski dio nekretnine, vrlo povoljno možete ugovoriti Civil požar banko policu u trajanju dvije i više godina.

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom u eurima vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!  

Stambeni kredit u eurima s kombinacijom fiksne i promjenjive kamatne stope

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
3,29% fiksna za prve 3 godine, za preostali period 3,43% promjenjiva12050.0003,66%49058.671
240100.000 3,64%569134.813
360250.000 3,63%1.094383.882

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite

 

  • upis založnog prava na nekretninu 
  • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist banke
  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika