Stambeni kredit u eurima s fiksnom kamatnom stopom

Stambeni kredit u eurima s fiksnom kamatnom stopom

Ako uređujete postojeći stambeni prostor ili kupujete nekretninu zaokružite vašu financijsku konstrukciju uz stambeni kredit u eurima s fiksnom kamatnom stopom za cijeli period otplate kredita. Tako ste cijelo vrijeme sigurni koliko točno trebate otplaćivati, bez ikakvih iznenađenja.

Dovoljna su samo dva dolaska u poslovnicu!

 • fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita
  • 3,99 % s rokom otplate do 15 godina, efektivna kamatna stopa (EKS)** 4,22 %
  • 4,19 % s rokom otplate od 16 do 25 godina, efektivna kamatna stopa (EKS)** 4,43 %
 • bez troška odobravanja kredita

 

Često postavljena pitanja o stambenom kreditu


Informativni izračun kredita

5000 EUR 350000 EUR
12 Mjeseci 360 Mjeseci
Po anuitetu Izračunaj

Zainteresirani ste za ponudu?

Stambeni kredit za izgradnju u eurima s kombinacijom fiksne i promjenjive kamatne stope

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
3,69% fiksna za prve 3 godine, za preostali period 3,79% promjenjiva12050.0003,84%49960.345
240100.000 3,80%590143.137
360250.000 3,74%1.149419.287

 Koraci pri podizanju stambenog kredita 

             

 

Često postavljena pitanja i odgovori

Stambeni kredit uz kombiniranu kamatnu stopu moguće je ugovoriti uz rok otplate do 30 godina i kamatnu stopu 3,29% -  3,69%, fiksnu za prve tri godine otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva* i iznosi 3,79%, efektivna kamatna stopa (EKS)** 3,85% - 3,98%.

Visina kamatne stope ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta te o poslovnom odnosu klijenta/poslodavca s bankom.

Dodatno se informirajte o stambenom kreditu s kombiniranom kamatnom stopom u eurima

 

Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). Status klijenta može se ostvariti naknadno, u roku od tri mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Stambeni kredit uz fiksnu kamatnu stopu može se ugovoriti uz rok otplate do 25 godina.

Stambeni kredit se može ugovoriti u iznosu od 5 000 do 350 000 eura. 

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 • upis založnog prava na nekretninu
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Model s jamcima

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna u dva primjerka
 • isprave sukladno namjeni:
  • za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni prodavatelja/izvođača
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)
  • za kupnju građevinskog zemljišta: kupoprodajni ugovor, izvadak iz prostorno-planske dokumentacije u kojemu je vidljiva namjena zemljišta ili građevinska dozvola
  • za komunalno uređenje građevinskog zemljišta: građevinska dozvola te predračuni za priključak (vode, struje, plina)
  • dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini
 • zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju , ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna u dva primjerka
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita.
 • isprave sukladno namjeni
  • za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni prodavatelja/izvođača
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor(prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)
  • za kupnju građevinskog zemljišta: kupoprodajni ugovor, izvadak iz prostorno-planske dokumentacije u kojemu je vidljiva namjena zemljišta ili građevinska dozvola
  • za komunalno uređenje građevinskog zemljišta: građevinska dozvola te predračuni za priključak (vode, struje, plina)
  • dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini
 • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke

 

* Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksne marže banke i tromjesečne referentne stope EURIBOR), koja na dan 2.1.2023. godine za valutu EUR iznosi 2,16%.

** Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 65.000 EUR uz rok otplate 20 godina. U izračun su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 1,59 EUR/12 HRK¹ mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine od 28,67 EUR/216 HRK¹ godišnje, trošak procjene nekretnine od 199,08 EUR/1.500 HRK¹ jednokratno te interkalarna kamata za jedan mjesec.

*** Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća navedena promjenjiva/fiksna kamatna stopa.

¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Dodatno se informirajte o stambenom kreditu u eurima ili jednostavno zatražite poziv kontakt centra.