Stambeni kredit u eurima s fiksnom početnom kamatnom stopom

Stambeni kredit u eurima

Ako uređujete postojeći stambeni prostor ili kupujete nekretninu zaokružite vašu financijsku konstrukciju uz stambeni kredit u eurima s fiksnom početnom kamatnom stopom. Dovoljna su samo dva dolaska u poslovnicu!

 • fiksna kamatna stopa 3,09% - 3,49% godišnje za prve 3 godine otplate, za preostali period promjenjiva kamatna stopa* 2,82% - 3,22%, efektivna kamatna stopa (EKS) 3,10% - 3,51%

 • bez troška odobravanja

 

Zatražite povratni poziv i pri ugovaranju stambenog kredita s fiksnom početnom stopom u eurima ugovorite policu osiguranja imovine Croatia osiguranja te uz građevinski dio nekretnine osigurajte predmete u kućanstvu od niza osnovnih i dodatnih rizika uz popust od čak 30% na police osiguranja u trajanju dvije i više godina. Popust se odnosi na cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Ako ipak želite osigurati samo građevinski dio nekretnine, vrlo povoljno možete ugovoriti Civil požar banko policu u trajanju dvije i više godina.

Često postavljena pitanja o stambenom kreditu


Informativni izračun kredita

5000 EUR 350000 EUR
12 Mjeseci 360 Mjeseci
Po anuitetu Izračunaj

Zainteresirani ste za ponudu?

Stambeni kredit za izgradnju s fiksnom poźetnom kamatnom stopom u eurima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
3,29% fiksna za prve 3 godine, za preostali period 3,02% promjenjiva, sukladno va§e†oj Odluci o kamatama12050.0003,47%49058.671
240100.000 3,25%569134.813
360250.000 3,16%1.094383.882

 Koraci pri podizanju stambenog kredita 

             

 

Često postavljena pitanja i odgovori

Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže banke i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1) koja na dan 1.7.2022. godine za valutu EUR iznosi 0,08%.

Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 65.000 EUR uz rok otplate 20 godina. U izračun su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 12 HRK/1,59 EUR¹ mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine od 216 HRK/28,67 EUR¹ godišnje, trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.500 HRK/199,08 EUR¹ jednokratno te interkalarna kamata za jedan mjesec. Točan izračun EKS-a klijent će dobiti u ESIS obrascu (Europski standardizirani informativni obrazac) koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Fizička osoba koja ispunjava uvjete kreditne sposobnosti OTP banke s državljanstvom Republike Hrvatske i prijavljenim prebivalištem na području Republike Hrvatske ili u ostalim zemljama članicama Europske unije. Status klijenta je za korisnika kredita obavezan, a može se ostvariti i naknadno, u roku 3 mjeseca od ugovaranja kredita. Status klijenta ostvaruje osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Stambeni kredit može se ugovoriti uz rok otplate od 1 do 30 godina.

Stambeni kredit se može ugovoriti u iznosu od 5.000 do 350.000 eura. 

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 • upis založnog prava na nekretninu
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Model s jamcima

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna u dva primjerka
 • isprave sukladno namjeni:
  • za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni prodavatelja/izvođača
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)
  • za kupnju građevinskog zemljišta: kupoprodajni ugovor, izvadak iz prostorno-planske dokumentacije u kojemu je vidljiva namjena zemljišta ili građevinska dozvola
  • za komunalno uređenje građevinskog zemljišta: građevinska dozvola te predračuni za priključak (vode, struje, plina)
  • dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini
 • zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju , ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna u dva primjerka
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita.
 • isprave sukladno namjeni
  • za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni prodavatelja/izvođača
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor(prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)
  • za kupnju građevinskog zemljišta: kupoprodajni ugovor, izvadak iz prostorno-planske dokumentacije u kojemu je vidljiva namjena zemljišta ili građevinska dozvola
  • za komunalno uređenje građevinskog zemljišta: građevinska dozvola te predračuni za priključak (vode, struje, plina)
  • dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini
 • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke

 

Dodatno se informirajte o stambenom kreditu u eurima s fiksnom početnom kamatnom stopom ili jednostavno zatražite poziv kontakt centra.