Sažetak uz izmjene i dopune za stambene kredite i za iznajmljivače u turizmu