Sažetak uz izmjene i dopune za obavljanje platnih usluga za fizičke osobe