Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeta odobravanja stambenih i kredita za individualne iznajmljivače u turizmu, Općih uvjeta odobravanja gotovinskih kredita te Općih uvjeta odobravanja hipotekarnih kredita