Informativni dokumenti o naknadama i Pojmovnik

U cilju usklađivanja sa Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu a vezano uz odredbu članka 8. stavka 3., klijentima banke omogućili smo transparentnost naknada OTP banke, u nastavku:

  Pojmovnik

  OTP Tekući račun

  OTP Žiro račun 

  OTP Devizni račun

  OTP Devizni žiro račun

  OTP Osnovni račun

  OTP Socijalni račun

  OTP Paket Standard

  OTP Paket Plus

  OTP Paket MiniNet

  OTP Paket Digital

  OTP Paket InterNet

  OTP Paket Indeks

  OTP Paket e-Indeks

  OTP Paket za mlade

  OTP Paket Senior

  OTP Paket Senior plus

  OTP Paket Premium