Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeti izdavanja i korištenja kartica za fizičke osobe OTP banke d.d.