Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeta odobravanja stambenih i kredita za individualne iznajmljivače u turizmu i Općih uvjeta odobravanja hipotekarnih kredita