Gotovinski kredit za umirovljenike

Gotovinski kredit za umirovljenike u EUR

Kako biste što više uživali u danima zaslužene mirovine tu je za vas gotovinski kredit za umirovljenike koji možete ugovoriti uz period otplate do pet godina, za iznose od 400 do 7.000 eura uz fiksnu kamatnu stopu za cijeli period otplate kredita.    

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Gotovinski krediti za umirovljenike mogu ugovoriti svi kreditno sposobni umirovljenici (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). 

Valuta:

  • EUR

Visina kredita:

  • od 400 do 7.000 eura

Kamatna stopa:

  • Fiksna kamatna stopa od 5,99% do 6,99% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS)* od 6,17% do 7,23%

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

  • od 1 do 5 godine

Način korištenja:

Otplata kredita:

  • Otplata kredita vrši se u mjesečnim anuitetima.

 

Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 7.000 EUR, rok otplate od 5 godina uz pripadajuću kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita.U ukupan iznos za otplatu i EKS uključen je trošak vođenja tekućeg računa za jedan mjesec u iznosu 1,59 EUR i interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita prvog dana u mjesecu te da se interkalarna kamata obračunava za jedan mjesec. EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate.

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske

Gotovinski kredit za umirovljenike

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
5,99% za cijeli period otplate363.0006,17%913.354
485.000 6,17%1175.732
607.000 6,17 %1358.242

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

Za sve iznose kredita:

  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite za umirovljenike