Donacija Stanici Zadar HGSS

OTP banka pomogla je Stanici Zadar Hrvatske gorske službe spašavanja u nabavi osobnog vozila koje prema svojim karakteristikama objedinjuje sve važne parametre, nisku potrošnju, sposobnost prevoženja u akcijama spašavanja te savladavanje loših uvjeta na cestama u svim vremenskim prilikama. Vozilo takve vrste je od velike važnosti za svakodnevni rad stanice, s obzirom da se koristi za obuke i dežurstva u NP Paklenica koji za vrijeme sezone posjeti preko 130 000 posjetitelja.

Prije dvije godine banka je pomogla Stanici Zadar i prilikom nabavke potražnog psa vrste granični škotski ovčar. Iako obuka psa tragača Tare još uvije traje, ona već ostvaruje uspješne rezultate. Sudjelujući u potražnoj akciji na Velebitu, Tara je pronašla nestalu osobu pa je time i naša banka postala dijelom uspjeha Stanice Zadar HGSS-a u spašavanju ljudskih života. Inače, jedan pas tragač zamjenjuje više od 35 ljudi na terenu, a nezamjenjiv je i kod potraga u ruševinama u slučaju potresa.

Stanica Zadar Hrvatske gorske službe spašavanja djeluje u Zadarskoj županiji, prema potrebi na području cijele Hrvatske, a na zahtjev i na područjima stranih država. Stanica Zadar broji preko 40 aktivnih članova i taj se broj kontinuirano povećava.

Od svog osnivanja 1979. godine kontinuirano razvija i usavršava područje spašavanja ljudskog života kao temeljne vrijednosti društvene zajednice. Unapređenje djelatnosti spašavanja ne bi bilo moguće bez entuzijazma ljudi koji ulažu svoje osobno vrijeme u spašavanje ljudskih života. Akcije spašavanja također su rezultat kontinuiranog školovanja, vježbanja i unapređenja tehnika spašavanja, što iziskuje odricanje članova Stanice Zadar HGSS-a.

Služba je u 2014. godini ukupno imao 353 akcije spašavanja i intervencija, a u statistici spašavanja HGSS RH, Stanica Zadar je sudjelovala sa 16 posto u ukupnom zbroju svih spašavanja što je vrlo visoki postotak obzirom da u Hrvatskoj djeluju samo 24 stanice gorskog spašavanja. Osim akcija spašavanja i različitih intervencija, članovi Stanice Zadar održavaju i edukacije o kretanju ljudi u prirodi i ponašanju u slučaju nesreća,  gostuju u školama i vrtićima te djeci prezentiraju rad HGSS-a.