Zaštita starijih osoba od prijevara

Zaštitite se od prijevara! MUP Hrvatske i Hrvatska udruga banaka zajednički su pripremili kratke savjete i upute o najčešćim prijevarama koje se mogu dogoditi. Pred prelazak na euro primijećena je češća aktivnost onih koji pokušavaju na različite načine doći do financijske koristi putem prijevara lažno se predstavljajući kao predstavnici policije ili zaposlenici banaka. Zato izdvojite nekoliko minuta i pročitajte na koji način se prijevare najčešće provode i kako postupiti u slučaju sumnje na prijevaru. Zaštitite sebe i svoju imovinu.