Zaokruži!

31.12. zaključili smo prikupljanje donacija za pedijatriju OB Šibenik i za neonatologiju u Petrovoj, te je na ime ukupno sakupljenih donacija OTP banke, Mastercarda i svih naših donatora koji su zaokruživali, svakoj bolnici uplaćeno 527.000 kuna za pomoć nabavke nužne opreme. Svima zahvaljujemo te vas pozivamo da nastavite zaokruživati jer ćemo vas u siječnju obavijestiti o samoj dodjeli ovih donacija i njihovoj namjeni, kao i predstaviti dvije nove bolnice kojima ćemo pomoći u 2021. Hvala vam!