Upotreba IBAN-a u platnom prometu

Od 1. lipnja 2013. transakcijski računi se otvaraju isključivo prema IBAN konstrukciji.

IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristit će se za izvršavanje platnih transakcija na nalozima platnog prometa za nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet.

Iznimno, sukladno Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa, do 1. lipnja 2014. banke su dužne zaprimiti i obraditi nalog na kojem je račun primatelja plaćanja u nacionalnom platnom prometu naveden i u BBAN konstrukciji (vodeći broj banke koji se sastoji od 7 znakova + broj transakcijskog računa od 10 znakova).

Ukoliko očekujete prekogranični ili međunarodni priljev, molimo da Vašem partneru date instrukciju da plaćanje izvrši u korist Vašeg IBAN-a i navedete BIC OTP banke OTPVHR2X.

Podatak o IBAN-u nalazi se na izvatku o promjenama i stanju na računu i na eLEMENT@ Internet bankarstvu.

Nove Visa Business Electron kartice vezane uz transakcijske račune imat će broj računa iskazan u IBAN konstrukciji dok će važeće kartice do datuma isteka imati račun iskazan u BBAN konstrukciji.