OTP grupa: rezultati za 2015.

OTP grupa je u 2015. godini zadržala snažnu likvidnost i kapitalnu poziciju, uz dobre poslovne rezultate u Mađarskoj i Bugarskoj.

Konsolidirana računovodstvena dobit za proteklih 12 mjeseci iznosila je 63,2 milijarda forinti u odnosu na gubitak od 102,3 milijarde forinti zabilježen u baznom razdoblju. Ključna promjena na godišnjoj razini odnosila se uglavnom na usklađenja. U 2015. je ukupni volumen usklađenja iznosio -57 milijarda forinti nakon oporezivanja, značajno manje nego -220 milijarda bilježenih u baznom razdoblju. U posljednjem kvartalu prošle godine usklađivanja su iznosila 10,1 milijardu forinti nakon oporezivanja (-38,3 milijarde u trećem kvartalu).

OTP grupa zabilježila je usklađenu dobit od 120,2 milijarde forinti u 2015., što je rast od 2 posto u usporedbi s baznim razdobljem. Bankarski porez narastao je za 1,5 milijarda forinti na godišnjoj razini, a dobit prije oporezivanja za 3 posto godišnje. Operativna dobit smanjena je za 13 posto; negativni utjecaj nadoknađen je nižim troškovima rizika (-20 posto godišnje) te višim jednokratnim prihodovnim stavkama.

Kad je riječ o individualnim rezultatima članica, slika je u 2015. nalikovala onoj iz 2014.: OTP Core, grupa mađarske OTP banke, s 123,4 milijarde forinti dobiti te DSK banka s 52,3 milijarde forinti najviše su doprinijele konsolidiranom rezultatu grupe. Druge članice grupe iz regije srednje i istočne Europe (izuzev OTP banke Srbija) poslovale su s dobiti te su ukupno prikazale 5,9 milijarda forinti dobiti. S druge strane, ukrajinska i ruska podružnica ponovno su zabilježile gubitke (40,3 milijarde odnosno 15,1 milijardu forinti usklađenog gubitka), no i dalje je njihov zajednički rezultat nešto bolji nego u 2014. Ruska online banka, Touch Bank, bilježila je negativni rezultat od 4,8 milijarda forinti gubitka u 2015.

Usklađena dobit nakon oporezivanja za OTP Core dosegla je 123,4 milijarde forinti u 2015., što je pad od 10 posto na godišnjoj razini. U četvrtom kvartalu OTP Core je zabilježio 27,9 milijarda forinti dobiti (-23 posto kvartalno). Najvažniji faktor smanjenja godišnje dobiti bili su slabiji neto prihod od kamata (-6 posto) te porast troškova rizika (+9 posto). Operativna dobit bez jednokratnih prihodovnih stavki smanjena je za 6 posto, a ukupni prihod za 2 posto, dok su operativni troškovi porasli za isti udio.

Pad devizno usklađenog kreditnog portfelja je nastavljen (-8 posto godišnje, -2 posto kvartalno). S obzirom na značajne otpise u 2014., promjene u volumenima DPD0-90 pokazuju bolju sliku stvarnih trendova. U skladu s tim je portfelj kredita smanjen je za 5 posto godišnje, no porastao je za 1 posto u posljednjem kvartalu.

U 2015. rumunjska i srpska podružnica najbrže su povećavale svoje devizne kreditne volumene (+25, odnosno +17 posto); značajni godišnji rast svih segmenata proizvoda u rumunjskoj podružnici uglavnom je vezan uz utjecaj akvizicije na tamošnjem tržištu. Raniji dinamično rastući portfelj u ruskoj podružnici smanjen je za 26 posto na godišnjoj razini, a sličan rezultat bilježi i ukrajinska podružnica s padom od 28 posto. Portfelj hipotekarnih kredita smanjen je u svim bankama osim rumunjske, u kojoj je porastao za 20 posto. Volumeni korporativnih kredita bilježili su značajni rast u rumunjskoj i srpskoj podružnici (+36, odnosno +31 posto). U grupi mađarske OTP banke portfelj DPD0-90 za SME porastao je za 14 posto godišnje pod utjecajem provođenja programa Mađarske narodne banke „Kreditiranje za rast”.

Promjene kreditnih volumena DPD90+ usklađene s deviznim kretanjima te učinak prodaje kredita i otpisa pokazali su poboljšanja u slici kreditnog portfelja: u odnosu na rekordni priljev u 2014. (254 milijarda forinti), u DPD90+ u 2015. zabilježeno je 133 milijarde forinti, od čega svega 4 milijarde u četvrtom kvartalu.Poboljšanja na godišnjoj razini mogu se vidjeti u gotovo svim članicama grupe. U Rusiji je godišnji priljev gotovo identičan onome od godine ranije (110 milijarda forinti), sa značajnim usporavanjem u drugoj polovici godine (1H 2015.: 70 milijarda, 2H: 40 milijarda forinti). U Ukrajini je DPD90+ pao sa 60 milijarda forinti u 2014. na 11 milijarda u 2015. (usklađen s deviznim kretanjima, otpisima i prodajom). Konsolidirani troškovi rizika dosegli su 221 milijardu forinti (-20 posto godišnje), a u četvrtom kvartalu iznosili su 53 milijarde forinti (-10 posto kvartalno). Do kraja prošle godine pokrivenost DPD90+ kredita rezervacijama iznosila je 93,4 posto, što je porast od 9,1 postotni poen na godišnjoj razini. Na individualnim razinama pokrivenost rezervacijama porasla je u OTP Core (+9,3 postotna poena godišnje), OTP banci Ukrajina (+21,3 postotna poena) te DSK banci (+4,3 postotna poena).

Devizno usklađeni volumeni depozita dinamično su rasli (+5 posto godišnje, +3 posto kvartalno). Najveći rast postigle su podružnice u Bugarskoj i Rumunjskoj (+16 te +51 posto na godišnjoj razini). Konsolidirani omjer neto kredita prema depozitima i maloprodajnim obveznicama smanjen je na 67 posto (-9 postotnih poena godišnje, devizno usklađen). Sve podružnice osim rumunjske i srpske bile su ispod 100 posto.

Do kraja prošle godine bruto rezerve likvidnosti grupe bile su blizu ekvivalentu od 8,6 milijarda eura. Konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema IFRS standardu bio je na 13 posto. Pri izračunu kapitalne adekvatnosti nisu uključeni neto dobit (nerevidirana) ni iznos dospjele dividende odbijene od kapitala u 2015. Samostalni omjer Common Equity Tier1 mađarske OTP banke iznosio je 22,6 posto u posljednjem kvartalu 2015.