Za OTP banku 2014. uspješna godina

U 2014. OTP banka nastavlja jačanje svojih tržišnih udjela u  svim strateškim segmentima. Uz uspješnu integraciju BPC-a te potpuno financiranje svih troškova akvizicije, OTP banka bilježi dobit.

 

Banka je završila 2014. godinu sa 155,2 milijuna kuna neto dobiti. Poslovanje banke bez izvanrednih učinaka povezanih s procesom akvizicije i pripajanja bilo je iznad planiranih vrijednosti, kako u segmentu ostvarenih operativnih prihoda, tako i u dijelu nižih operativnih  troškova.

 

Kamatni prihodi u protekloj godini bili  su pod negativnim utjecajem sniženja kamatnih stopa na kredite građanima  uvjetovanih padom referentne kamatne stope uz koju OTP banka vezuje kredite,  kao i općim negativnim trendom kamatnih stopa na kredite gospodarstvu i  financijske imovine (vrijednosnice i depoziti kod banaka). Većim je dijelom taj  pad kompenziran uštedama na kamatnim troškovima smanjenjem kamatnih stopa na  depozite i optimizacijom izvora, tako da je pad neto kamatnog prihoda u odnosu na prethodnu godinu na razini od 3,2 posto.

 

Imovina OTP banke tijekom 2014. godine  porasla je sa 13,7 na 15,8 milijardi kuna ili 16 posto, od čega se na bilancu  pripojenog društva odnosi 1,9 milijardi kuna. Unatoč tome što se usporedbom  kraja 2014. i 2013. godine glavnina rasta tržišnog udjela i općenito volumena  kredita i depozita, kao i ukupne bilance može pripisati procesu pripajanja,  treba naglasiti da je banka tijekom cijele godine ostvarivala veće stope rasta  kreditne aktivnosti u odnosu na ukupni sustav te bilježila pozitivne trendove u  jačanju tržišne pozicije. To je posebno bilo naglašeno u dijelu kreditiranja  građana, kako u segmentu stambenih, tako i ostalih kredita.

 

Udjel stambenih kredita nakon procesa  pripajanja dosegao 5,40% ukupnog tržišta. Tržišni udjel u segmentu ostalih  kredita građanima na dan 31. prosinca 2014. iznosio je 6,21%. Banka je bilježila rast tržišnog udjela i u segmentu kreditiranja trgovačkih društava s 2,72% krajem 2013. na 3,10% posljednjeg dana 2014. Na strani primljenih depozita građana, na kraju 2014. godine banka zauzima 5,77% ukupnog tržišta. Tržišni udjel mjeren ukupnom aktivom na dan 31. prosinca 2014. iznosio je 3,93%.

 

Prošlu je godinu znatno obilježio postupak integracije Banco Popolare Croatia koji je obavljen u rekordnom roku  od sedam mjeseci. Danas OTP banka posluje u mreži od 112 poslovnica i više od  250 bankomata te u devet novih gradova. Banka zapošljava 1.125 zaposlenika što je 11 posto više nego u ovo vrijeme prošle godine.

 

OTP banka Hrvatska objavila je i svoj prvi samostalni Izvještaj o održivosti koji obuhvaća podatke za 2012. i 2013. godinu. Izvještaj je izrađen u skladu sa smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje prateći propisane indikatore u okviru G4 smjernica. Ovim  objavljivanjem OTP banka postala je prva banka u Hrvatskoj te jedna među prvim  organizacijama u Hrvatskoj koja je izdala Izvještaj o održivosti prema GRI G4  smjernicama. OTP banka je i u 2014. godini donacijama nagradila organizacije koje provode projekte od važnosti za podizanje kvalitete  života zajednica u kojima se provode. U okviru svog programa „Zeleno svjetlo  za… bolje društvo“ organizirala je javni natječaj za dodjelu donacija na kojem  su odabrana 52 projekta kojima je dodijeljeno 400.000 kuna. Također, banka je u 2014. godini izdvojila više od 500.000 kuna za stipendije studentima slabijeg imovinskog stanja u suradnji s partnerima lokalnim zajednicama.

 

OTP banka je u 2014. nominirana za nacionalnog prvaka European Business Awards u kategoriji poslodavca godine.

 

Kontakt osobe za  medije:  

Danijela Omelić

072 201 697

danijela.omelic@otpbanka.hr