Usklađena dobit OTP grupe 28,3 milijarde forinti

OTP grupa ostvarila je usklađenu dobit od 28,3 milijarde forinti u prvom kvartalu 2015. što predstavlja pad od 20 posto na godišnjoj razini no znatno premašuje rezultat prethodnog kvartala. Ovaj značajni kvartalni napredak rezultat je smanjenih troškova rizika te poboljšanja operativne dobiti za 8 posto.

Kvartalna računovodstvena dobit iznosila je 1,9 milijardi forinti nasuprot dobiti od 10,9 milijardi forinti u prethodnom kvartalu te 5,9 milijardi u prvom kvartalu 2014. U prvom je tromjesečju ukupan volumen usklađivanja iznosio -24,6 milijarde forinti. Najvažnije stavke usklađenja i dalje su bankarski porez na mađarskom i slovačkom tržištu (-28,7 milijardi forinti), rezerve za portfelj OTP Life Annuity s negativnim učinkom od 5,5 milijardi forinti nakon oporezivanja te narasle rezervacije za pokrivanje bruto kreditne izloženosti u Donjecku i Luhanjsku (-1,2 milijarde forinti). Pozitivni učinci došli su od promjene zakonske regulative vezane uz potrošačko kreditiranje u Mađarskoj u prvom kvartalu u iznosu od 7,4 milijarde forinti te od badwilla vezanog uz zaključivanje akvizicije rumunjske Millennuim banke.

Operativni troškovi pali su za 12 posto na kvartalnoj razini, i to u svim većim članicama grupe – za 8 posto u grupi mađarske OTP banke (OTP Core), 18 posto u DSK banci, 21 posto u OTP banci Rusija te 38 posto u ukrajinskoj OTP banci.

Konsolidirana usklađena dobit uključila je materijalnu geografsku preraspodjelu dobiti: OTP Core zabilježila je dobit od 29,4 milijarde forinti, dok je DSK banka dosegnula najbolji kvartalni rezultat ikad od 17,6 milijardi forinti. Također, sve manje podružnice bilježile su pozitivne rezultate, s ukupnim doprinosom dobiti od milijarde forinti. Na kvartalnoj su razini gubici u Ukrajini značajno pali te je ova podružnica ostvarila gubitak od 10,2 milijarde forinti  ne računajući usklađivanje vezano uz okolnosti u istočnoj Ukrajini, a ukupni joj je gubitak iznosio 11,3 milijarde forinti. Ruska je podružnica bilježila negativni rezultat od 11,4 milijarde forinti.

Konsolidirani devizno usklađeni kreditni portfelj umanjen je za 4 posto na kvartalnoj te 10 posto na godišnjoj razini. Osim sektora malog i srednjeg poduzetništva, svi su segmenti proizvoda bilježili prepreke. Dok su u prvom kvartalu trendovi volumena bili slabije podložni utjecaju otpisa, cjelokupni kvartalni kreditni volumeni bili su pod utjecajem nagodbi i procesa konverzije u grupi mađarske OTP banke.

Vezano uz godišnje promjene, u posljednjih je 12 mjeseci u potpunosti otpisano 238 milijardi forinti loših kredita, u najvećoj mjeri u članicama OTP Core, DSK, OTP banka Rusija i OTP banka Ukrajina. Nadalje, značajan dio izloženosti plasmana lokalnim vlastima preuzela je država te su kasnije ti iznosi i pretplaćeni s ukupno 79 milijardi forinti. Valja spomenuti i negativan utjecaj nagodbi kod potrošačkih kredita na ukupne volumene u iznosu od 178 milijardi forinti.  

Devizno usklađeni depozitni volumeni stagnirali su na kvartalnoj razini, no na godišnjoj su razini pokazali dinamičan rast (+12 posto). Od većih članica grupe ti su volumeni godišnje rasli za 9 posto u OTP Core, 6 posto u Rusiji, 4 posto u Ukrajini te 13 posto u DSK banci. U prvom je tromjesečju samo su u bugarskoj podružnici depoziti rasli (+1 posto) dok su ruska i ukrajinska bilježile odljev (od 2, odnosno 8 posto). Konsolidirani omjer neto kredita te depozita i maloprodajnih obveznica snižen je na 73 posto (-15 postotnih poena godišnje).

OTP grupa zadržala je stabilnu likvidnost i solidnu kapitalnu poziciju; krajem ožujka bruto rezerve likvidnosti grupe premašile su ekvivalent od 8 milijardi eura. Krajem prvog tromjesečja 2015 omjer Common Equity Tier 1 bio je na 13 posto.