Uputa za aktivaciju kartice na bankomatu

Uputa za aktivaciju kartice na bankomatu

Nakon što zaprimite novu karticu OTP banke, potrebno ju je aktivirati kako bi je bilo moguće koristiti. Proces aktivacije je moguće napraviti na bilo kojem bankomatu OTP banke.

U nastavku slijedi uputa aktivacije kartice na bankomatu OTP banke:

1. Umetnite karticu u otvor za kartice na bankomatu
2. Na zaslonu će se pojaviti “MOLIMO UNESITE VAŠ PIN”

3. Nakon što ste ispravno unijeli PIN, na zaslonu se pojavljuje izbornik “MOLIMO ODABERITE TRANSAKCIJU”

02

4. Odaberite “UPIT NA STANJE”

Nakon izvršenog upita i prikazanog stanja na računu kartica je automatski aktivirana. Na ekranu bankomata i na potvrdi
stoji “KARTICA JE USPJEŠNO AKTIVIRANA”.