Nove kamatne stope na oročenja za MSE

Uprava OTP banke usvojila je nove kamatne stope na oročene depozite za mala poduzeća i obrtnike koje stupaju na snagu 11.01.2017.