Unos liste ograničenja

Transakcija „Unos liste ograničenja“ omogućava kreiranje liste na temelju koje se nalozi SEPA izravnog terećenja, prema Primateljima plaćanja i po određenoj suglasnosti, ograničavaju po iznosu i/ili učestalosti izvršenja – odnosno nalozi SEPA izravnog terećenja koji ne zadovoljavaju uvjete navedenog ograničenja neće se izvršiti.

 

Slika 1. Izgled zaslona Unos liste ograničenja

 

Odabirom opcije „Provjera“ otvara se novi ekran u kojem je moguće odabrati valutu naplate naknade, učestalost izvršenja naloga SEPA izravnog terećenja, te iznos do kojeg se nalog SEPA izravnog terećenja smije izvršiti (uključujući navedeni iznos) -  nakon čega uz potvrdu odabranog slijedi autorizacija transakcije.

 

Slika 2. Primjer zaslona Unosa liste ograničenja