Smanjena naknada za trajne naloge za plaćanje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO

Uprava Banke usvojila je odluku kojom se smanjuje naknada za izvršenje individualnih trajnih naloga za plaćanje polica osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Tako će od 10. travnja 2019. naknada za izvršenje iznositi 1 kn. Također, klijentima je omogućeno besplatno ugovaranje individualnih trajnih naloga za police zdravstvenog osiguranja do 30. lipnja 2019. godine. Više u Odluci o naknadama.