SEPA izravno terećenje

Izmjena valute terećenja

Opcijom izbornika „Izmjena valute terećenja“ moguće je izmijeniti valutu transakcijskog računa sa kojeg se izvršava SEPA izravno terećenje na temelju suglasnosti koju je Vlasnik računa ili Opunomoćenik dao Primatelju plaćanja.

 

Slika 1. Izgled zaslona Pregled suglasnosti (ili Izmjena valute terećenja)

 

Odabirom opcije „Izmjena“, u stupcu „Izmjena valute terećenja“, omogućuje se izmjena trenutno postavljene valute terećenja na drugu željenu valutu.

 

Slika 2. Primjer zaslona izmjene valute terećenja sa EUR na HRK

 

U padajućem izborniku pod stavkom „Nova valuta terećenja“ odabire se druga željena valuta terećenja.

Pritiskom na tipku „Izmjena“ otvara se zaslon za autorizaciju.

 

 

Slika 3. Primjer zaslona za autorizaciju izmjene valute terećenja

 

Pod stavkom „Naknada“ definiran je iznos naknade u HRK sukladno Tarfniku Banke, te iznos protuvrijednosti iste u novoodabranoj valuti terećenja – po kojoj će se ista i naplatiti za navedeni IBAN terećenja.

Za potvrdu željene izmjene, potrebno je provesti autorizaciju transakcije.

Slika 4. Primjer zaslona o uspješnoj autorizaciji izmjene valute terećenja

 

Liste ograničenja

Navedena opcija nudi 3 vrste mogućih transakcija za zadavanje:

Slika 5. Izgled zaslona Liste ograničenja

Liste izvršenja

Opcija „Lista izvršenja“ nudi pregled naloga SEPA izravnih terećenja koji su se izvršili ili će se tek izvršiti.

Pregled naloga može se provesti na način da se odabirom Primatelja (određenog ili svih), te odabirom početnog i završnog datuma, definira željeno razdoblje dohvata naloga.

 

Slika 6. Izgled zaslona Lista izvršenja - definiranje dohvata 

 

Osim samog pregleda naloga koji su se izvršili ili će se tek izvršiti, korisnicima usluge SEPA izravno terećenje omogućene su transakcije (opcije) odbijanja i povrata naloga SEPA izravnog terećenja.

Slika 7. Izgled zaslona Lista izvršenja – opcije odbijanja i povrata