Rezultati OTP grupe za treći kvartal 2019.

Konsolidirana računovodstvena dobit OTP grupe za devet mjeseci 2019. iznosila je 309,6 milijarda forinti (+29 posto na godišnjoj razini), dok je u trećem kvartalu 2019. dobit iznosila 131,6 milijardu forinti (+25 posto na kvartalnoj razini). Volumen stavki usklađenja u prvih devet mjeseci bio je -3,5 milijarde forinti (poslije oporezivanja) od čega je +21,1 milijarde iskazano u trećem kvartalu.

U devet mjeseci 2019. godine dobit nakon oporezivanja OTP grupe dosegla je 313,1 milijardu forinti što je rast od 19% na godišnjoj razini. Bez doprinosa novih akvizicija bugarske, albanske, moldavske i crnogorske banke dobit bi iznosila 294 milijarde forinti (+14% na godišnjoj razini). Dobit grupe mađarske OTP banke (OTP Core) porasla je za 4% na godišnjoj razini i iznosi 145,7 milijarda forinti. Neto dobit DSK grupe (53,8 milijarda forinti) druga je najveća u grupi; dobit na godišnjoj razini objašnjena je konsolidacijom Expressbanke.

U devet mjeseci došlo je do znatnog poboljšanja zarade u hrvatskoj (26,5 milijarda forinti, +27% godišnje), ukrajinskoj (25,6 milijarda forinti, +40% godišnje) i ruskoj članici grupe (22,1 milijardu forinti, +17% godišnje). Te su tri članice grupe prikazale veću dobit u prvih devet mjeseci 2019. godine nego u cijeloj 2018. godini. Dobit rumunjske članice grupe u prvih devet mjeseci 2019. (5,4 milijarda forinti) pokazuje sličnu dinamiku. Ostale su članice grupe, kao i lokalne podružnice, također poboljšale svoju profitabilnost u devet mjeseci 2019. na godišnjoj razini.

Od novih akvizicija u 2019. godini, bugarska Expressbank donijela je 15,1 milijardu forinti konsolidiranoj dobiti u prvih devet mjeseci, albanska članica grupe donijela je 2,2 milijarde forinti u drugome i trećemu kvartalu, dok su dvomjesečni doprinosi dobiti moldavske i crnogorske članice grupe iznosile 1,2 odnosno 0,5 milijarda forinti. Sveukupno su nove članice grupe dodale 19 milijarda forinti ukupnoj dobiti OTP grupe. Udio dobiti nemađarskih operacija u ukupnoj dobiti grupe porasla je na godišnjoj razini (9 mjeseci 2018. godine: 41%, 9 mjeseci 2019. godine: 47%).

U trećem kvartalu usklađena dobit poslije oporezivanja  OTP grupe iznosi 110,5 milijarda forinti (+19% na godišnjoj razini, -2% na kvartalnoj razini), neznatno manje od najvećeg kvartalnog rezultata u povijesti grupe u drugome kvartalu 2019. godine. Dobit novokonsolidirane moldavske i crnogorske članice grupe iznosi 1,2 odnosno 0,5 milijarda forinti. Konsolidirani usklađeni povrat na kapital u trećem kvartalu smanjio se na 20,9% (-2,4 postotna boda kvartalno). Udio dobiti nemađarskih operacija  dosegao je gotovo 50 % (+4 postotna boda na godišnjoj razini).

Usklađena operativna dobit za treći kvartal povećana je za 13 milijarda forinti odnosno 10% na kvartalnoj razini (+9% na kvartalno bez moldavske i crnogorske članice grupe), a istovremeno su se ukupni troškovi rizika (-11,6 milijarda forinti) povećali za 7,2 milijarde forinti na kvartalnoj razini. Nadalje, efekt sporazuma o razmjeni vlastitih dionica između MOL-a i OTP-a (-2 milijarde forinti) predstavljen među jednokratnim stavkama objašnjava 8,3 milijarde forinti manje u kvartalnoj dinamici dobiti. Za točnu procjenu dobiti u trećem kvartalu valja uzeti u obzir da je prosječni tečaj između forinte i valuta članica grupe oslabio na kvartalnoj razini: za 1,6 posto u odnosu na bugarsku, a 1,9 posto u odnosnu na hrvatsku valutu, za 7,9 posto u odnosnu na ukrajinsku te 2,7 posto u odnosu na rusku valutu.

Rast devizno usklađenog kreditnog portfelja stupnjeva 1 i 2 ubrzan je u trećem kvartalu, a kao rezultat toga devizno usklađeni krediti organski su se povećali za 830 milijarda forinti odnosno +10% u prvih devet mjeseci 2019. godine. Uključujući i utjecaj pet završenih akvizicija (bugarska, albanska, moldavska, crnogorska i srpska) portfelj je narastao za 2.710 milijarda forinti u prvih devet mjeseci (+33%, devizno usklađeno).

Što se tiče najvećih kreditnih segmenata u trećem kvartalu, potrošački krediti stupnjeva 1 i 2 zabilježili su najbrži rast (+19% kvartalno, +10% bez akvizicija), korporativni portfelj napredovao je 13% kvartalno (+2% bez akvizicija), dok su stambeni krediti rasli 11% (+2 % bez akvizicija). Grupa mađarske OTP banke (OTP Core) je zabilježila iznimno snažan kvartalni rast potrošačkih kredita (+43%), objašnjen uvođenjem subvencioniranih kredita za poticanje pronatalitetne politike 1. srpnja 2019. Tijekom prva tri mjeseca od uvođenja kredita ugovoreni opseg iznosio je 124 milijarda forinti, što obuhvaća otprilike 45% ukupnog tržišta. Unutar mađarskog portfelja, stambeni su krediti zabilježili kvartalni rast od 3% (+29 milijardi forinti). Istovremeno, zajmovi na nezaduženi dio vrijednosti nekretnine nastavili su padati (-3 % kvartalno). 

U skladu s poboljšanim makroekonomskim okruženjem i kontinuiranim dobrim rezultatima oporavka reprogramiranjem zaduženja, pokazatelji rizika ukupno su se poboljšali. Na kraju trećeg kvartala 2019. omjer zajmova stupnja 3 iznosio je 6,9% (-0,8 postotnih bodova kvartalno); pokriće vlastite rezerve za zajmove stupnja 3 iznosilo je 65,9% (+0.1 postotni bod kvartalno). Omjer DPD 90+ pao je na 5,0% (-0,6 postotnih bodova kvartalno). U trećem kvartalu rast volumena DPD90+ (23 milijarde forinti usklađeno devizno te za učinke prodaje i otpisa) bio je niži nego u drugom kvartalu 2019. Najveći dio kvartalnog povećanja odnosio se na rusku podružnicu, a u manjoj mjeri na ukrajinski, mađarski i bugarski portfelj potrošačkih kredita.

Volumeni kredita stupnjeva 1 i 2 iznosio je 10.975 milijarda forinti, njihov omjer u ukupnim bruto kreditima iznosio je 93,1%, od čega je omjer zajmova stupnja 1 iznosio 88,1%, a stupnja 25,0%. Konsolidirana stopa troška rizika za treći kvartal bila je 25 baznih bodova (prvi kvartal: 24 baznih bodova, drugi kvartal: 15 baznih bodova). Tako je stopa rizika za prvih devet mjeseci iznosila 21 bazni bod, što je u osnovi odgovaralo prosjeku za 2018. (23 bazna boda).

Portfelj devizno usklađenih depozita zabilježio je rast od 13% kvartalno i 29% na godišnjoj razini; usklađeno za akvizicije, volumeni su rasli za  6, odnosno  12%. Organski rast depozita iznosi 9% za prvih 9 mjeseci 2019. godine, dok je s uračunatim akvizicijama rast depozita iznosio 3.011 milijardi forinti. U Mađarskoj je od lipnja uvedena nova vrsta državnih obveznica usmjerenih na maloprodaju, takozvana MÁP Plusz. Unatoč izvanrednom uspjehu, obveznica je stvorila više od 2,5 bilijuna forinti potražnje od pokretanja početkom lipnja do listopada, volumeni depozita u OTP Coreu napredovali su 16% na godišnjoj razini i 9% na kvartalnoj razini. Unutar toga, maloprodajni volumeni rasli su  za 9, odnosno 2%.

Omjer konsolidiranih neto zajmova i depozita kvartalno je porastao za 1 postotni poen i dostigao 76%.

Na kraju trećeg kvartala 2019 bruto rezerve operativne likvidnosti grupe bile su ekvivalentne 6,6 milijarda eura.

Na kraju rujna 2019. godine konsolidirani omjer Common Equity Tier1 u skladu s IFRS uključujući neto rezultat za devet mjeseci umanjen za dividendu iznosio je 14,3%. Ovaj omjer jednak je omjeru Tier1.