Rezultati OTP grupe za Q3 2017.

Konsolidirana računovodstvena dobit u trećem kvartalu 2017. iznosila je 79,3 milijarde forinti, što predstavlja pad od dva posto na kvartalnoj razini. Tijekom posljednja tri mjeseca pojavile su se sljedeće stavke prilagodbe: negativni porezni učinak od 189 milijuna forinti povezan s promjenom troškova knjiženih u odnosu na OTP Mortgage Bank, 155 milijuna forinti (nakon oporezivanja) vezanih uz troškove akvizicije Splitske banke, kvartalni slovački bankovni porez (smanjenje od 162 milijuna forinti nakon oporezivanja) te 302 milijuna forinti u dividendi i neto gotovinskim transferima (nakon oporezivanja). Kao rezultat, ukupni iznos stavki prilagodbe na računovodstvenu dobit trećeg kvartala 2017. predstavljao je pad od 0,2 milijardi forinti nakon oporezivanja.

U trećem kvartalu 2017. OTP grupa je ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 79,5 milijardi forinti, što predstavlja kvartalni rast od 2 posto. Rezultat je rast devetomjesečne dobiti  na 224,6 milijarda forinti, što je 30-postotni rast na godišnjoj razini.

Povoljni trendovi koji se pokazuju u segmentu volumena naplativih kredita nastavljaju se: portfelj DPD0-90 porastao je za 168 milijarda forinti ili 3 posto na kvartalnoj, odnosno 23 posto na godišnjoj razini, korigirano za tečajne razlike. Usklađen za učinak akvizicija AXA i Splitske banke, pokazuje se godišnji organski rast od 10 posto. U trećem kvartalu u okviru tečajno-korigiranog kreditnog portfelja porasli su segment maloprodaje, za 2 posto kvartalno (stambeni krediti porasli za 1 posto, a potrošački krediti za 4 posto), dok je izloženost velikim poduzećima porasla za 3 posto.

Među članicama grupe, OTP Core (grupa mađarske OTP banke) ostvarila je dobar rezultat s porastom volumena naplativih kredita od 18 posto godišnje, uključujući i AXA banku bez koje bi zabilježen porast bio 12 posto, a tu je dakako i OTP banka Hrvatska poduprta poslovanjem Splitske banke (+156 posto, bez Splitske +7 posto). Ohrabruje i podatak da su i ruska i ukrajinska podružnica povećale rezultat organski, za 19 odnosno 15 posto na godišnjoj razini.

Što se tiče trendova kvalitete kredita, razvoj volumena DPD90+ daje sveobuhvatnu sliku: DPD90+ volumeni (usklađeni za tečajne razlike i učinak prodaje) porasli su u trećem kvartalu za 18 milijarda forinti u odnosu na povećanje od 17 milijarda forinti u prvom kvartalu (bez jednokatnih tehničkih zahtjeva konsolidacije Splitske banke). Najveći priljev zabilježen je u Hrvatskoj (13,7 milijarda forinti), gdje je porast volumena povezan uglavnom s korporativnom izloženošću. U Rusiji su ovi volumeni narasli za 8,7 milijarda forinti, no i taj iznos nije uspio dostići kvartalni prosjek. Slično kao i u prvom kvartalu, volumeni DPD90+ pali su u Mađarskoj i Ukrajini, dok je u Bugarskoj zabilježen blagi rast. Konsolidirani omjer DPD90+ u trećem kvartalu pao je na 11,2 posto, postotni poen manje na kvartalnoj razini. Nenaplativi su krediti u trećem kvartalu prodani ili otpisani u iznosu od 41,7 milijardi forinti devizno usklađeno. Omjer ukupnih rezervacija za ove volumene bio je 96,2 posto, 1,5 postotni poen manje na kvartalnoj razini.

Ukupni trošak rizika smanjen je na 4,3 milijarda forinti u trećem kvartalu 2017., na rekordno nizak iznos, u okviru kojega su rezervacije za gubitke po kreditima na kvartalnoj razini smanjene na sedminu, dok su druge rezervacije ostale gotovo nepromijenjene. U trećem kvartalu konsolidirana stopa troška rizika istopila se na 5 baznih poena, što je pad od 30 baznih poena na kvartalnoj razini; stopa troška rizika za devet mjeseci bila je 0,34 posto.

Devizno usklađena bilanca depozita na kvartalnoj je razini povećana za 5 posto. Od glavnih članica grupe, Rusija, Bugarska, Hrvatska te OTP Core imale su umjeren priljev (11, 6 odnosno 5 posto). Kao rezultat, konsolidirani je omjer neto kredita i depozita uz obveznice smanjen je na kvartalnoj razini za postotni poen i dostigao je 69 posto.

Prilagođena dobit OTP Corea nakon oporezivanja u trećem kvartalu 2017. dosegla je 46,7 milijarda forinti, podupirući povećanje od 5 posto na kvartalnoj razini. Kvartalna operativna dobit bez jednokratnih stavki pala je za 16 posto kvartalno; niži ukupni prihod te veći operativni troškovi samo su dijelom nadoknađeni rastom otpuštenih rezervacija na kvartalnoj razini. Devetomjesečna dobit od 136,9 milijarda forinti premašila je bazno razdoblje za 39 posto. Na dobit poslije oporezivanja pozitivan je utjecaj imalo smanjenje mađarske stope poreza na dobit, stoga je dobit prije oporezivanja za devet mjeseci na godišnjoj razini povećana za 25 posto.

Doprinos podružnica dobiti ostala je praktički ista u usporedbi s prethodnim kvartalom i iznosila je 35 posto. Njihovu je izvedbu oblikovalo tržište smanjenih kamatnih stopa, poboljšanog profila rizika te oživljavanje poslovne aktivnosti i porast volumena naplativih kredita. U trećem su kvartalu kvartalnu izvedbu popravile podružnice u Ukrajini, Rumunjskoj, crnoj Gori i Srbiji, dok je kvartalna dobit pala u podružnicama u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rusiji. Slovačka banka i Touch banka bilježile su gubitak.

Na kraju trećeg kvartala 2017. likvidnost grupe bila je ugodno stabilna: rezerve likvidnosti iznosile su 7,9 milijarda eura. Porast od 0,7 milijarda povezana je sa stvaranjem likvidnosti u poslovnim aktivnostima diljem grupe. Na kraju rujna 2017. konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema IFRS-u bio je 13,7 posto, što je smanjenje od 0,4 postotna boda na kvartalnoj razini. Samostalni omjer Common Equity Tier1 OTP banke iznosio je 28,1 posto u rujnu 2017., gotovo identičan prethodnom razdoblju.