Rezultati OTP grupe za treće tromjesečje 2020.

OTP banka je zaključila treće tromjesečje s konsolidiranom dobiti nakon oporezivanja od 113,573 milijarde forinti, tako da je dobit za prvih devet mjeseci ove godine na razini grupe porasla na 188,171 milijarde forinti. Uprava OTP banke obvezala se isplatiti dividendu nakon 2020. u takvom iznosu da dioničarima nadoknađuje i prvobitno predloženu dividendu nakon 2019. godine, za koju je isplata zaustavljena na zahtjev regulatora.

Konsolidirana računovodstvena dobit u prvih 9 mjeseci  premašila je 188 milijardi HUF, uključujući 7,6 milijardi HUF doprinosa dobiti slovenske banke SKB, koja je dio Grupe od 2020.

Ukupan opseg prilagođenih stavki tijekom prvih devet mjeseci iznosio je -43,5 milijardi forinti (nakon oporezivanja), od čega se na treće tromjesečje odnosi -4,1 milijarda forinti, sa sljedećim značajnim stavkama:

•           Učinak akvizicija od -5,1 milijarde forinti (nakon oporezivanja);

•           0,3 milijarde forinti dividendi i neto novčanih transfera (nakon oporezivanja);

•           Otpuštanje 0,7 milijardi forinti (nakon oporezivanja) vezano uz moratorij u Mađarskoj na snazi od 19. ožujka do kraja 2020., na temelju stvarne stope sudjelovanja.

Devetomjesečna konsolidirana prilagođena dobit iznosila je gotovo 232 milijarde forinti (-26 % na godišnjoj razini). Prilagođeni povrat od uloženog vlastitog kapitala (ROE) za to se razdoblje povećao na 13,2 %.

S obzirom da je na rezultat nakon oporezivanja značajno utjecao opseg ukupnih troškova rizika (136 milijardi forinti koji se uglavnom odnose na situaciju povezanu s pandemijom), opći trendovi su bolje ilustrirani i lakše usporedivi s baznim razdobljima kroz razvoj operativnog prihoda. U prvih devet mjeseci 2020. OTP grupa je ostvarila konsolidirani operativni prihod od 397,5 milijardi forinti (+ 7 % u na godišnjoj razini). Ukupan prihod od 9 milijuna dinamično je porastao (+ 12 % na godišnjoj razini), su neto prihodi od kamata porasli su za 16 % na godišnjoj razini, dok su neto prihodi od naknada i provizija rasli sporijim tempom (+ 7 % na godišnjoj razini), a ostali neto ne-kamatni prihodi smanjili su se za 4 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Konsolidirana netko kamatna marža (NIM) značajno je erodirala (9M 2020: 3,68 %, -46 baznih bodova na godišnjoj razini) iz nekoliko razloga: s jedne strane, okruženje kamatnih stopa znatno je opalo u nekoliko zemalja (Rusija, Ukrajina, Rumunjska, Srbija), nadalje, nove podružnice konsolidirane u OTP grupu obično su poslovale s nižim maržama od grupe u cjelini. To je samo je djelomično nadoknađeno pozitivnim učinkom deviznih poteza povezanih sa slabijim HUF-om. Devetomjesečni neto prihod od kamata prilagođen za učinke akvizicija porastao je za 1 % na godišnjoj razini (devizno usklađeno), kao rezultat obima zajmova s visokim učinkom.

Za prvih devet mjeseci operativni troškovi nominalno su porasli za 16 % na godišnjoj razini, no prilagođeni akvizicijama (2Q 2019: albanska podružnica, 2H 2019: crnogorska, moldavska, srpska i od siječnja 2020. slovenske podružnice) devizno prilagođeni rast rashoda bio bi samo 3,4 % na godišnjoj razini. U trećem tromjesečju 2020. grupa je ostvarila 117,7 milijardi forinti prilagođene dobiti. Tromjesečni neto rezultati poboljšali su se za 43 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i za 6 % na godišnjoj razini. Efektivna porezna stopa (12,6 %) porasla je za 1,1 postotnih poena u odnosu na isto tromjesečje prošle godine, uglavnom zbog učinka sastava (efektivni teret poreza na dobit od 22 % odrazio se na snažnoj rusku dobit u 3Q). U trećem tromjesečju povrat od uloženog vlastitog kapitala ROE iznosio je 19,7 %.

Kao i u prethodna dva tromjesečja, zaradu u trećem tromjesečju uglavnom su oblikovali troškovi rizika. Njihov ukupni obujam iznosio je samo 5,1 milijardu forinti (1/8 od 2Q iznosa), pri čemu su troškovi kreditnog rizika bili praktički nula, kao rezultat različite veličine pozitivnih troškova rizika u OTP Core, te ruskim i ukrajinskim podružnicama. Kao rezultat toga, u trećem tromjesečju sve članice grupe ostvarile su dobit te je ukrajinska podružnica ostvarila svoju najveću zaradu ikada (10,9 milijardi forinti). Prilagođeni doprinos dobiti nakon oporezivanja u nemađarskim operacijama predstavljao je 50 % u trećem tromjesečju, nije bilo promjene ni u odnosu na isto tromjesečje prošle godine, ni na godišnjoj razini.

U trećem tromjesečju operativna dobit prije rezerviranja iznosila je 139,3 milijarde forinti (+ 6 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine). Ukupni prihodi porasli su za 4 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, uglavnom podržani porastom neto prihoda od naknada i provizija od 11 % zahvaljujući poboljšanju poslovne aktivnosti; neto prihod od kamata poboljšao se za 1 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su ostali neto ne-kamatni prihodi porasli za 6 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Nakon graničnog smanjenja u drugom tromjesečju, devizno usklađeni kreditni portfelji stupnjeva 1 i 2 porasli su za 3 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kao rezultat toga, rast organskog obujma od početka godine dosegao je 6 % (+ 753 milijarde forinti). Rast organskog obujma prilagođen deviznom tečaju iznosio je 11 % na godišnjoj razini (+ 19 % sa slovenskom akvizicijom).

Što se tiče rasta obujma zajmova stupnjeva 1 i 2 u bankama članicama grupe, tijekom prvih devet mjeseci istaknuo se OTP Core (+ 13 %), a slijedile su srpska, rumunjska i hrvatska podružnica. Istodobno su ruske operacije pretrpjele značajno smanjenje obujma (-18 %), dok je bugarska i ukrajinska erozija zaustavljena, a potonja već pokazuje naznake rasta. Izvanredne performanse u Mađarskoj bile su povezane s daljnjim poboljšanjem tržišnog udjela u ključnim segmentima proizvoda. U trećem tromjesečju portfelj devizno usklađenih depozita najbrže je rastao u Ukrajini (+ 8 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine), nakon čega su slijedila mađarska, srpska i rumunjska kretanja. Nakon smanjenja od 2.5 % kod DSK banke u drugom tromjesečju, u trećem tromjesečju zabilježen je porast s istom veličinom, dok je u Rusiji nakon značajnog pada u drugom tromjesečju obujam u trećem tromjesečju opao samo neznatno (-1 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine), dok je u rujnu  već počeo rasti na mjesečnoj razini.

Što se tiče glavnih kreditnih kategorija u trećem tromjesečju, svi su segmenti zabilježili rast: knjiga zajmova za mikro i mala poduzeća porasla je za 6 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine (u velikoj mjeri zbog naglog porasta u Mađarskoj nošenim NBH FGS Go! shemom), izloženost potrošača se povećala za 4 %, dok su hipoteke i veliki korporativni portfelji porasli za 3, odnosno 2 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Aktivnost kreditiranja u trećem tromjesečju u velikoj je mjeri oblikovana ublažavanjem / ukidanjem strogih mjera i ograničenja, ali pomogli su i ciljani vladini programi. Tržišta zajma koja su u drugom tromjesečju pretrpjela velike poteškoće pokazala su snažan oporavak novih tokova, ponekad i veći od 100 % (npr. potrošački zajmovi u Ukrajini i Rusiji, gotovinski zajmovi u Hrvatskoj).

Kvaliteta konsolidirane knjige zajmova - djelomično zbog postojećeg ili produženog moratorija na plaćanje - ostala je stabilna: rast novih količina DPD90 + značajno je usporio (1Q: 30 milijardi HUF, 2Q: 53 milijarde HUF, 3Q: 12 milijardi HUF prilagođeno deviznom tečaju i učinku prodaje i otpisa). Konsolidirani omjer DPD90 + smanjio se približno na razinu prvog tromjesečja (3Q: 4,1 %, -0,3 postotnih poena  u odnosu na isto razdoblje prošle godine). Što se tiče moratorija na zajmove uvedenog u svim zemljama OTP grupe, osim u Ukrajini, najveća stopa sudjelovanja zabilježena je u Mađarskoj i Srbiji (obje koristeći opt-out rješenja). Mađarska shema i dalje je na snazi (i produljena je do 30. lipnja 2021.), dok je u Srbiji istekla 1. listopada. U drugim zemljopisnim područjima u kojima je moratorij bio izborni i uvjetni, stopa sudjelovanja bila je niska. Nadalje, u nizu zemalja shema je već istekla (Albanija, Moldavija, Rusija), međutim u određenim su zemljama lokalni regulatori preporučili bankama da nude lakše uvjete plaćanja do kraja godine.

Izloženost zajmova stupnjeva 1 i 2 činila je 94,4 % ukupnih bruto zajmova (13,583 milijarde forinti). Unutar toga, zajmovi stupnja 1 predstavljali su 83,4 % ukupnih bruto zajmova, a udio stupnja 2 bio je 11 %. Udio stupnja 3 prema MSFI-u 9 na kraju trećeg tromjesečja iznosio je 5,6 % (-0,3 postotnih poena u odnosu na isto razdoblje prošle godine, -1,2 postotnih poena na godišnjoj razini). Vlastita pokrivenost izloženostima stupnjeva 1, 2 i 3 iznosila je 0,9 %, 11,7 % i 64,7 %.

Ukupni konsolidirani troškovi rizika u trećem tromjesečju predstavljali su -5 milijardi forinti. U prvom tromjesečju značajan opseg izloženosti poduzeća prebačen je sa stupnja 1 u rizičniju kategoriju stupnja 2, u trećem tromjesečju slijedio se sličan postupak u slučaju portfelja kućanstava. Uglavnom su te izloženosti reklasificirane tamo gdje banka pretpostavlja veći potencijalni rizik, iako se stvarno pogoršanje kvalitete portfelja još nije ostvarilo zbog moratorija, posebno u mađarskom, bugarskom, hrvatskom, rumunjskom i srpskom poslovanju. Istodobno, značajan dio umanjenja vrijednosti za one izloženosti koje su već napravljene u prvom i drugom tromjesečju prebačen je u kategoriju stupnja 2, tj. reklasifikacija nije dovela do značajnih potreba za rezervacijama u trećem tromjesečju. Rezervacije za umanjenje vrijednosti zajmova i gubitaka od plasmana u trećem su tromjesečju praktički bile nula, što je rezultiralo stopom troškova kreditnog rizika za 9 mjeseci 2020. godine 1,14 % (1Q: 2,57 %, 2Q: 0,92 %, 3Q: 0 %).

Portfelj devizno usklađenih depozita rastao je 4 % kvartalno. Kao rezultat toga, tijekom prvih devet mjeseci obujam se povećao za 1.035 milijardi forinti (+ 6 % od početka godine). Konsolidirani neto omjer zajmova i depozita blago je opao u odnosu na isto tromjesečje prošle godine, na 78 %.

Na kraju trećeg tromjesečja 2020. godine bruto rezerve operativne likvidnosti grupe bile su ekvivalentne 7,2 milijarde eura (+ 0,7 milijardi eura u odnosu na isto tromjesečje prošle godine).

Na kraju rujna 2020, konsolidirani omjer Common Equity Tier1 u skladu s IFRS bio je  14.6 % (+0.7 postotnih poena u odnosu na isto tromjesečje prošle godine). Ovaj omjer jednak je omjeru Tier1.