Rezultati OTP grupe za prvo polugodište 2021. godine

OTP grupa zaključila je drugo tromjesečje s konsolidiranom dobiti nakon oporezivanja od 121,8 milijardi forinti, što je nadmašilo preliminarna očekivanja analitičara, i iznosi 31 posto više nego u prethodnom tromjesečju i 55 posto više nego godinu dana ranije.

U prvih šest mjeseci ukupni trendovi na razini grupe pokazali se pozitivnima. Istodobno, potencijalni četvrti val pandemije opravdava oprez, iako se prema sadašnjim prognozama očekuje da će makroekonomski utjecaj biti znatno manji. Prema prognozama:

•  S obzirom na to da je godišnji uspjeh (stupanj 1+2) povećao volumen kredita od 6 posto, za cijelu godinu kreditna knjiga može se proširiti za više od 10 posto (prilagođeno deviznom tečaju), pod uvjetom da se povoljni trendovi u prvom polugodištu zadrže na mjestu;

•  U slučaju da se nastave pozitivni trendovi razvoja rizika koji se očituju u prvom polugodištu, prilagođeni ROE za 2021. mogao bi završiti između 18 i 20 posto.

Dobit u prvom polugodištu nakon oporezivanja djelomično je oblikovana stalnim umjerenim troškovima rizika, ali i povećanjem temeljnih bankovnih prihoda zahvaljujući snažnoj poslovnoj aktivnosti, kao i poboljšanjem upravljanja troškovima. Računovodstvena dobit u prvom polugodištu dosegla je 215,1 milijardu forinti.

Polugodišnja konsolidirana prilagođena dobit iznosila je 246,3 milijarde forinti, više nego dvostruko veća nego u baznom razdoblju (+116 % godišnje). Prilagođeni ROE za to razdoblje povećan je na 19,1 posto, otprilike dvostruko više nego u prvom polugodištu 2020.

Doprinos stranih podružnica povećan je 6 postotnih bodova na godišnjoj razini na 51 posto.

U prvih šest mjeseci 2021. OTP grupa je ostvarila operativnu dobit od 307,5 milijardi forinti (+19 % godišnje). Ukupni prihod povećan je za 9 posto, pri čemu je neto prihod od kamata porastao za 5 posto, a neto prihod od provizija i naknada povećan za 12 posto. Ostali neto nekamatni prihod povećan je za 38 posto godišnje. Iako je konsolidirana neto kamatna marža (1Q 2021: 3,47 %) podbacila bazno razdoblje za 28 baznih bodova godišnje, stabilizirala se tijekom posljednja dva tromjesečja.

U drugom tromjesečju 2021. OTP grupa je objavila prilagođenu dobit nakon oporezivanja od 129 milijardi forinti koja podupire kvartalno poboljšanje od 10 posto (+57 % godišnje). Efektivna porezna stopa iznosila je 14,5 %, +3,1 poen godišnje kao rezultat rezervacije IPA-e na liniji poreza na dobit od 2021. godine (1Q 2021.: 4,4 milijarde forinti, 2Q: 5 milijardi forinti). Prilagođeni ROE u drugom tromjesečju iznosio je 19,6 posto u odnosu na 14,1 posto prije godinu dana.

Kao i u prvom tromjesečju 2021., zbog nižih troškova rizika, sve podružnice ostvarile su dobit u drugom tromjesečju; najznačajnije kvartalno poboljšanje ostvareno je u bugarskim, hrvatskim, slovenskim i rumunjskim operacijama, kao i u Merkantil Grupi. Doprinos stranih podružnica u drugom tromjesečju iznosio je 53 posto što pokazuje korektno godišnje i kvartalno povećanje (+4 % odnosno 6 %).

U drugom tromjesečju operativni prihod dosegao je gotovo 161 milijardu forinti (+9 % kvartalno). Ukupni prihod dinamično je rastao, za 5 posto kvartalno, pri čemu je neto prihod od kamata porastao za 4 posto na osnovu stabilne neto kamatne marže i povećanja volumena kredita. Konsolidirana neto kamatna marža ostala je nepromijenjena kvartalno (3,47 %), pa je u usporedbi s razinom neto kamatne marže u četvrtom tromjesečju 2020. (3,42 %) pokazala stabilizaciju u dva uzastopna tromjesečja.

Operativni troškovi prilagođeni devizama neznatno su porasli kvartalno (+1 %). Na razini grupe troškovi su naglo porasli u OTP Coreu (+11 % kvartalno), djelomično zbog jednokratnih stavki, međutim druge su operacije uspjele smanjiti svoju bazu troškova (također zbog efekata baze).

U drugom tromjesečju omjer troškova i prihoda pao je ispod 50 posto (49,3 %, -1,9 pp kvartalno). Devizno usklađeni kreditni portfelj (stupanj 1+2) povećao se 5 posto kvartalno nakon rasta od 2 posto u prethodnom tromjesečju. Kao rezultat toga, organski rast volumena kredita je premašio 6 posto (+6,4 %, 860 milijardi forinti) unutar tog pozitivnog utjecaja mađarskog moratorija na plaćanja od 0,7 pp. Godišnje povećanje organskog poslovanja usklađeno s devizama doseglo je 10 posto (bez učinka prodaje OBS -a).

Tijekom prvih šest mjeseci, kod članica grupe najbrži rast kredita zabilježen je u ukrajinskom, mađarskom i rumunjskom poslovanju. S obzirom na njegovu veličinu, u OTP Core-u je ostvareno značajno povećanje od 10 posto. Također je bilo pozitivno to što su praktički sve podružnice ostvarile rast volumena, dok je u Rusiji erozija koja se dogodila u posljednjim tromjesečjima prestala.

Dinamiku kreditiranja u velikoj mjeri oblikovalo je postupno ukidanje ograničenja nametnutih u situaciji pandemije. U određenim zemljama i pojedinim segmentima mogao se vidjeti veliki porast u novim okolnostima: nova osiguranja hipoteka u OTP Coreu porasla su za 70 posto kvartalno i za 38 posto u DSK -u, ali je i odobravanje kredita kompanijama poraslo za preko 60 posto u Bugarskoj, Ukrajini i Hrvatskoj. Volumen novih leasinga skočio je za više od 40 posto u Hrvatskoj i Ukrajini kvartalno.

Omjer stupnja 3 prema IFRS-u 9 iznosio je 5,3 posto, -0,3 pp kvartalno (-0,5 pp godišnje). Osim u Hrvatskoj i Srbiji, omjer stupnja 3 opao je u svim ostalim zemljama. Omjer stupnja 2 iznosio je 13,1 posto na kraju drugog tromjesečja. Vlastita pokrivenost izloženosti stupnjevima 1, 2 i 3 iznosila je 1,1 %, 10,3 % i 63,3 %.

Do kraja drugog tromjesečja 2021. materijalne stope sudjelovanja u moratoriju među članicama grupe bile su samo u Mađarskoj, ali čak je i tamo omjer pokazao opadajući trend s 28,7 posto u OTP Coreu (naspram 32,5 % u prvom tromjesečju) i 20,5 posto u Merkantil grupi (naspram 22,2 % u prvom tromjesečju). U Bugarskoj i Srbiji gdje je moratorij završen, udio izloženosti koji su migrirali u kategoriju stupnja 3 neznatno se povećao, međutim njihov je omjer još uvijek ispod 4 odnosno 5 posto izvornih izloženosti koje su dio moratorija.

Devizno usklađeni depoziti porasli su za 1 posto kvartalno, pa su volumeni u prošloj godini porasli za 4 posto ili 709 milijardi forinti. Kao rezultat toga, u apsolutnim iznosima, povećanje volumena kredita po prvi puta je premašilo povećanje depozita u nekoliko tromjesečja.

Konsolidirani neto omjer kredita i depozita povećan je za 2 pp kvartalno na 77 posto.

Ukupni volumen troškova rizika u prvom polugodištu iznosio je 18,2 milijarde forinti što podupire 82-postotni godišnji pad. U drugom tromjesečju ukupni iznosi troškova rizika iznosili su 9,7 milijardi forinti (+14 % kvartalno), od čega su troškovi kreditnog rizika iznosili -0,6 milijardi forinti (1Q 2021.: -10 milijardi forinti). Kao rezultat toga, stopa troškova prvog polugodišta rizika bila je 0,14 posto (2Q: 0,02 %).

Krajem lipnja 2021. bruto operativne rezerve likvidnosti grupe iznosile su 8,6 milijardi eura ekvivalenta (-0,25 milijardi eura kvartalno).

Krajem lipnja 2021. konsolidirani omjer redovnog kapitala Tier 1 prema IFRS-u iznosio je 15,9 posto (+0,3 pp kvartalno). Taj je omjer jednak temeljnom omjeru i odražava neto zaradu razdoblja, kao i obračunatu i oduzetu dividendu.