Rezultati OTP grupe za prvo polugodište 2020.

Uz značajne rezervacije, OTP grupa zaključila je drugi kvartal s konsolidiranom dobiti od 78,7 milijarda forinti nakon oporezivanja. Ovaj rezultat je niži nego u istom razdoblju prošle godine, zbog ekonomskog utjecaja situacije uzrokovane virusom, ali je 19 posto veći od preliminarnih očekivanja analitičara. Uprava OTP banke se obvezala isplatiti dividendu nakon 2020. godine u onoj mjeri koja će dioničarima nadoknaditi prvobitno predloženu dividendu nakon 2019., za koju je isplata zaustavljena na zahtjev regulatora.

Dobit prvog polugodišta 2020. nakon oporezivanja oblikovala se uglavnom obujmom troškova rizika. Konsolidirana računovodstvena dobit za prvih šest mjeseci iznosila je 74,6 milijarda forinti, što uključuje i doprinos dobiti slovenske SKB banke od 3,2 milijarde forinti.

Ukupni volumen stavki usklađenja za prvo polugodište zabilježen je na -39,5 milijarda forinti (nakon oporezivanja), od čega se -3,6 milijarda forinti odnosi na drugi kvartal.

Budući da su rezultati za šest mjeseci bili znatno narušeni obujmom ukupnih troškova rizika (gotovo 92 milijarde forinti) ostvarenih u prvom kvartalu, opći trendovi su vidljiviji i lakši za usporedbu u baznim razdobljima kroz razvoj operativnog prihoda.

U prvom polugodištu 2020. godine OTP grupa zabilježila je 258,2 milijarde forinti  konsolidiranog operativnog prihoda (+ 11 posto na godišnjoj razini ). Polugodišnji ukupni prihod dinamično se povećao (+ 14 posto u usporedbi s razdobljem prethodne godine), uz neto prihod od kamata povećan za 18 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su neto prihodi od naknada i provizija rasli sporijim tempom odnosno + 9 posto, a ostali neto nekamatni prihodi smanjeni su za 10 posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. 

Konsolidirana neto kamatna marža značajno je oslabljena (prvo polugodište 2020. 3,75 %, -48 baznih bodova godišnje) iz nekoliko razloga: s jedne strane značajno smanjenje kamatnih stopa u nekoliko zemalja (Rusija, Ukrajina, Rumunjska, Srbija i Moldavija), osim toga, nove podružnice konsolidirane u OTP grupu obično posluju s nižim maržama od grupe u cjelini. Također, povećanje bilance imalo je razrjeđujući učinak koji je samo djelomično nadoknađen pozitivnim učinkom kretanja deviznih tečajeva.

Šestomjesečni neto prihod od kamata usklađen s akvizicijama veći je za 6 posto u odnosu na prethodnu godinu kao rezultat većeg volumena kredita. U prvom polugodištu operativni troškovi nominalno su porasli za 16 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, no usklađeno s akvizicijama (2Q 2019: albanska podružnica, 2H 2019: crnogorska, moldavska, srpska, a od siječnja 2020. slovenska podružnica) devizno usklađen rashod iznosio bi bio samo 2,6 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U drugom kvartalu 2020. godine OTP grupa je zabilježila 82,2 milijarde forinti usklađene dobiti, od čega slovenska podružnica 3,2 milijarde forinti. Tromjesečni neto rezultati poboljšani su za 2,6 puta kvartalno, ali su pali za 27 posto godišnje. Efektivna porezna stopa (11,5 %) bila je praktički ista kao u baznom razdoblju prošle godine. U drugom kvartalu prilagođeni povrat od vlastitog uloženog kapitala (ROE) iznosio je 14,1 posto (IH 2020: 9,8 %).

Dok su u prvom kvartalu 2020. sve članice OTP grupe imale značajan zastoj u dobiti gledajući i kvartalno i godišnje kao rezultat odredbi povezanih s COVID-19, u drugom kvartalu ublažavanje troškova rizika dovelo je do povećanja zarade. Sve članice OTP grupe, izuzev ukrajinske podružnice i Merkantil Grupe, uspjele su ostvariti značajna kvartalna poboljšanja u prihodima.

Zabilježen je značajan rast doprinosa u dobiti podružnica izvan mađarskih operacija u iznosu od 50 posto u drugom kvartalu što je značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i usporedno s istim kvartalom prošle godine (+8 postotnih bodova godišnje i 19 postotnih bodova kvartalno).

U drugom kvartalu operativna dobit prije rezervacija iznosila je 131 milijardu forinti (+3 % kvartalno). Ukupni prihodi neznatno su rasli, unutar toga neto prihod od kamata smanjio se za 3 posto kvartalno kao rezultat daljnjeg smanjenja neto kamatne marže i stagniranja obujma kredita. Pad neto prihoda od kamata bio je značajniji u bugarskim, ruskim i ukrajinskim podružnicama gdje je pad lokalnih neto prihoda od kamata bio povezan s manjim volumenom kredita.

U drugom tromjesečju portfelj prilagođen deviznom poslovanju porastao je za 2 posto kvartalno u OTP Core, OBR i OBH (+5 posto kvartalno u Srbiji), ali se smanjio u Bugarskoj (-3 posto), Ukrajini (-6 posto) i Rusiji (-14 posto). Nakon povećanja od 3 posto u prvom kvartalu, devizno usklađeni kreditni portfelj (stupnjevi 1+2) bilježi neznatni pad. Kao rezultat toga, rast organskog volumena od početka godine iznosio je 2 posto (+315 milijarda forinti). Godišnje rast organskog volumena bio je 11 posto (+ 31 posto s učinkom akvizicije).

Što se tiče razvoja volumena u stupnjevima 1+2 u bankama članicama OTP grupe, tijekom prvih šest mjeseci OTP Core se pokazao izvanrednim, a slijede ih hrvatska i srpska podružnica. Istodobno su ruske i ukrajinske operacije pretrpjele značajno smanjenje volumena (-17 % odnosno -5 %). Dok u Bugarskoj, imajući u vidu ukupan volumen u ovoj godini, pad od 2 posto (odnosno 56 milijarda forinti) je bio znatan. 

Izravni negativni utjecaji koronavirusa mogu se primijetiti već u drugom kvartalu povećanjem količine DPD90+ (1Q: 30 milijarda forinti, 2Q: 53 milijarde forinti prilagođeno deviznom tečaju i učinku prodaje i otpisa). Konsolidirani omjer DPD90+ povećao se do 4,4 posto (+0,2 bazna boda kvartalno).

Ukupni troškovi rizika u drugom kvartalu iznosili su -39 milijarda forinti za pokrivanje stvarnog pogoršanja kvalitete portfelja i usklađeno s prognozama ekonomskih analiza. U slučaju izloženosti pod utjecajem moratorija plaćanja očekuje se da će se rizik ostvariti tek nakon isteka moratorija, međutim, u skladu s IFRS 9 smjernicama, banka je osigurala potrebne rezervacije. Rezervacije za umanjenje vrijednosti zajmova i gubitaka od plasmana smanjile su se na -31,5 milijarde forinti u drugom kvartalu, što je otprilike trećina vrijednosti iz prethodnog tromjesečja; zbog toga je stopa rizika za 1H iznosila 1,73 posto (2Q: 0,92 %).

Devizno usklađeni depoziti povećali su se za 2 posto kvartalno, što je rezultiralo povećanjem volumena tijekom prvih šest mjeseci za 413 milijarde forinti (+3 % od početka godine). Konsolidirani neto omjer zajma i depozita bilježi blagi pad na 79 posto (-1 postotni bod kvartalno).

Na kraju drugog kvartala 2020. godine bruto operativne rezerve likvidnosti grupe činile su ekvivalent od 6,4 milijarde eura (gotovo bez promjene kvartalno). S krajem lipnja 2020. godine konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema IFRS-u, iznosio je 13,9 posto (bez promjene kvartalno). Ovaj omjer jednak je koeficijentu Tier1 i ne uključuje zadržanu dobit za razdoblje niti obračunatu dividendu.