Rezultati OTP grupe za prvo polugodište 2019.

Konsolidirana računovodstvena dobit u prvom polugodištu iznosila je 178 milijarda forinti (+15 posto na godišnjoj razini). Stavke usklađenja u prvoj polovici godine iznosile su 24,7 milijarda forinti (poslije oporezivanja), od čega 6,9 milijardi u drugom kvartalu.

Usklađena dobit nakon oporezivanja OTP grupe u prvom polugodištu 2019. godine iznosila je 202,6 milijardi forinti nakon oporezivanja, što je rast od 19 posto u odnosu na prethodnu godinu. Iskazana dobit uključuje neto rezultate Express Grupe i albanske podružnice, tako da bi usklađena dobit za prvo polugodište iznosila 191,6 milijardi forinti. Rezultat grupe mađarske OTP banke (OTP Core) poboljšana je za 2 posto u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 97,4 milijarde forinti. Neto dobit DSK banke (24,4 milijarde forinti) ostala je stabilna u odnosu na prethodni kvartal i još uvijek čini drugi najveći doprinos u Grupi. Značajno poboljšanje dobiti zabilježeno je u hrvatskoj (17,4 milijarda forinti) i ukrajinskoj OTP banci (16 milijarda forinti), što čini značajne samostalne doprinose ovih banaka (u oba slučaja +42 posto godišnje). Poslovanje u Rusiji također je ostvarilo veću dobit u prvom polugodištu (13,9 milijarda forinti), kao i sve ostale podružnice u inozemstvu. Bugarska Expressbank pridonijela je konsolidiranoj dobiti u prvih šest mjeseci s gotovo 10 milijardi forinti. Kao rezultat, doprinos stranih podružnica dobiti porastao na godišnjoj razini (1. polugodište 2018.: 39%, 1. polugodište 2019.: 45%).

U drugom kvartalu 2019. OTP grupa zabilježila je 112,2 milijardi forinti usklađene dobiti nakon oporezivanja, što je rast od 23 posto godišnje i 24 posto na kvartalnoj razini te najviši kvartalni rezultat u povijesti. Unutar toga, albanska podružnica doprinijela je 1,2 milijarde forinti, a Expressbank dodatnih 4,6 milijarda. Konsolidirani usklađeni povrat na kapital u drugom kvartalu porastao je na 23,3 posto (+3,6 postotnih bodova kvartalno). Ključne komponente poboljšanja kvartalnog rezultata su rast operativnog prihoda za 15,4 milijarde forinti (+14 posto u odnosu na prethodni kvartal), usklađeno s dobiti bugarske i albanske podružnica od +7,4 milijarde forinti. Istovremeno, ukupni troškovi rizika iznosili su -4,4 milijarde forinti, 1,8 milijarda forinti manje kvartalno. Nadalje, od kvartalne dinamike dobiti 7 milijarda forinti objašnjava se sporazumom između MOL-a i OTP-a o jednokratnom otkupu vlastitih dionica. Od toga je dividenda koju je MOL isplatio u lipnju iznosila 5,7 milijarda forinti.

Rast devizno usklađenog kreditnog portfelja (stupnjevi 1 + 2) ubrzan je u drugom kvartalu, kao rezultat rasta devizno usklađenog portfelja kredita za 1,315 milijardi forinti, odnosno +15 posto u prvom polugodištu, uključujući utjecaj akvizicija na bugarskom i albanskom tržištu. Bez njih je portfelj organski rastao za 412 milijardi forinti godišnje do danas (+5 posto), a unutar toga za 4 posto u drugom kvartalu u odnosu na prethodni kvartal (devizno usklađeno). Što se tiče pojedinačnih rezultata u promjenama volumena stupnjeva 1 i 2 u odnosu na prethodni kvartal, poslovanje u Ukrajini i OTP Core zabilježili su najjači rast portfelja, dok su crnogorska, rumunjska i hrvatska podružnica također objavile vrlo dobre rezultate. Poslovanje u Rusiji i Srbiji bilježi stagnaciju volumena.

U skladu s poboljšanim makroekonomskim okruženjem i stabilno dobrim rezultatima oporavka aktivnosti, pokazatelji rizika ukupno su se poboljšali. Do kraja drugog kvartala 2019.  omjer stupnja 3 iznosio je 7,7 posto (-0,5 postotna boda u odnosu na prethodni kvartal); pokriće vlastitih rezervi za stupanj 3 iznosilo je 65,8 posto (+0,8 postotnih bodova kvartalno). Omjer DPD90+ pao je na 5,5% (-0,4 postotna boda kvartalno). Volumeni DPD90+ (usklađeni devizno te učinku prodaje i otpisa) porasli su za 23 milijarde forinti u drugom kvartalu 2019. godine.

Najveći dio kvartalnog povećanja odnosio se na rusku podružnicu, a u manjoj mjeri na poslovanje u Rumunjskoj i Ukrajini. Istovremeno, volumeni DPD90+ su smanjeni u OTP Core i OTP banci Hrvatska. Volumeni stupnjeva 1+2 iznosili su 9,375 milijardi forinti, njihov omjer u ukupnim bruto kreditima bio je 92,3 posto, od čega se udio stupnja 1 zaustavio na 86,8%, a stupnja 2 na 5,5 posto. Konsolidirani omjer troška rizika u drugom kvartalu iznosio je 15 bazna boda (1. kvartal 2019.: 24 bazna boda, prosjek za 2018.: 23 bazna boda).

Devizno usklađeni portfelj depozita u drugom kvartalu je porastao za 2 posto u odnosu na prethodni kvartal i za 18 posto na godišnjoj razini, usklađeno s bugarskim i albanskim poslovanjem, volumeni rastu za 8 posto u odnosu na prethodnu godinu. Kao rezultat toga, konsolidirani omjer neto kredita i depozita kvartalno je rastao i približio se 75 posto.

Na kraju drugog kvartala 2019. godine bruto operativne rezerve likvidnosti grupe činile su ekvivalent od 7,2 milijarde eura.

S krajem lipnja 2019. konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema IFRS-u, uključujući polugodišnje neto rezultate bez dividendi, bio je 15,9 posto. Ovaj omjer jednak je omjeru Tier1.