Rezultati OTP Grupe za Q1 2018.

Konsolidirana računovodstvena dobit u prvom polugodištu iznosila je 154,6 milijarda forinti (+16 posto na godišnjoj razini). Stavke usklađenja u prvoj polovici godine iznosile su 15,6 milijarda forinti (poslije oporezivanja), od čega je gubitak od 1,4 milijarde forinti iskazan u računovodstvenoj dobiti za drugi kvartal (poslije oporezivanja). Treba spomenuti četiri stavke: -1,8 milijarda forinti nakon oporezivanja akvizicijskog učinka povezanog uz troškove integracija Splitske i Vojvođanske banke; -187 milijuna forinti za slovački bankarski porez; +476 milijuna forinti poslije oporezivanja poreznog učinka vezanog uz prepoznavanje i preinačenje troškova umanjenja vrijednosti bilježenih u vezi s investicijama u nekim podružnicama te otpis goodwilla u OTP Real Estate Leaseu; te +172 milijuna forinti dividende i neto gotovinskih transfera, također nakon oporezivanja.

Usklađena dobit nakon oporezivanja OTP grupe u prvom polugodištu 2018. premašila je 170 milijarda forinti, što je rast od 17 posto na godišnjoj razini. Neto dobit grupe mađarske OTP banke (OTP Core) narasla je 6 posto godišnje na 95,4 milijarda forinti, a dobit za drugi kvartal dosegla je 56,3 milijarde forinti, što je rast od 14 posto na godišnjoj i 44 posto na kvartalnoj razini.

Polugodišnja neto dobit poboljšana je i u ukrajinskoj (11,3 milijarde forinti), rumunjskoj, srpskoj i crnogorskoj članici grupe. Unatoč godišnjem padu dobiti poslije oporezivanja od 5 posto u DSK banci (24,1 milijardu forinti), dobit bugarske banke je bila druga najveća u grupi. Polugodišnji rezultat ruske članice grupe (12,8 milijarda forinti) već odražava rezultat Touch banke integrirane u poslovanje ruske banke u svibnju. Touch banka bila je samostalna virtualna banka do četvrtog tromjesečja 2017.; njen samostalni gubitak za prvo polugodište 2018. iznosio je 2,9 milijarda forinti. Bez Touch banke OTP banka Rusija mogla bi iskazati samostalni rast dobiti na godišnjoj razini. Od drugih članica grupe, samo je slovačka iskazala manji gubitak u prvih šest mjeseci. Što se tiče polugodišnjeg rezultata poslovanja u Hrvatskoj, treba uzeti u obzir dva čimbenika: u bazno je razdoblje rezultat Splitske banke konsolidiran tek od svibnja 2017. Također, u drugom su kvartalu 2018. izdvojene dodatne rezervacije za rizike zbog korporativne izloženosti u Hrvatskoj. Stoga je rezultat hrvatskog poslovanja u prvom polugodištu iznosio 12,2 milijarde forinti neto dobiti.

U drugom kvartalu 2018. OTP grupa zabilježila je 90,9 milijarda forinti dobiti nakon oporezivanja, što je rast od 16 posto godišnje te 15 posto na kvartalnoj razini, a to je najveća kvartalna usklađena dobit u njenoj povijesti. Ključne komponente poboljšanja kvartalnog rezultata su rast operativne dobiti za 5,7 milijarda forinti, dok su ukupni troškovi rizika (-2,1 milijardu forinti) kvartalno samo umjereno rasli u apsolutnim iznosima. Također, kod jednokratnih prihoda, učinak ponovne procjene rezultata sporazuma o otkupu vlastitih dionica između MOL-a i OTP-a objašnjava kvartalnu dinamiku dobiti od 7,1 milijardu forinti. Rast ukupnih prihoda od 13,6 milijarda forinti kvartalno znatno je premašio kvartalni rast operativnih troškova (7,9 milijarda forinti).

Jedan od najočitijih dokaza poticajnog makroekonomskog okruženja jest stalno poboljšanje kreditnog profila. S jedne strane, omjer DPD90+ smanjen je na 8,9 posto, što je najniža razina od drugog kvartala 2009. Također, rast volumena DPD90+ (devizno usklađenog te usklađenog za učinke prodaje i otpisa) dosegao je samo 8,2 milijarde forinti (7,3 milijarde forinti u prvom kvartalu), što je smanjenje u odnosu na kvartalni prosjek od 12,7 milijarda forinti u 2017. (7,6 milijarda forinti bez učinka akvizicija).

Ukupni troškovi rizika u drugom kvartalu bili su -2,1 milijardu forinti, a konsolidirani trošak rizika za kreditne gubitke bio je praktički na nuli.

Druga važna posljedica povoljnog poslovnog okruženja i niskih kamatnih stopa je nastavak pa i ubrzanje povećanja volumena naplativih kredita: u drugom je tromjesečju kreditni portfelj devizno usklađenih kredita s naplatom ispod 90 dana porastao za 5 posto kvartalno, a u prvoj polovici godine za 556 milijarda forinti (+8 posto do danas). Slično kao i u prethodnom kvartalu, svi kreditni segmenti bilježili su porast volumena. U apsolutnim iznosima, najveći porast volumena zabilježen je u segmentu velikih tvrtki, a slijede jedinice lokalne samouprave te segment potrošačkih kredita. Volumeni naplativih stambenih kredita narasli su za 2 posto na kvartalnoj razini.

Što se tiče najvećih članica grupe, operativna izloženost na kvartalnoj razini porasla je za 6 posto u OTP Coreu, 3 posto u OTP banci Rusija i DSK banci te 10 posto u OTP banci Ukrajina. Pozitivni trendovi volumena mogu se objasniti snažnom aktivnosti isplata poduprtom povećanom potrošnjom na tržištu. U sklopu prodajnih aktivnosti u drugom kvartalu, prodaja kredita u ukrajinskoj i ruskoj banci bilježila je izvrsne rezultate (+89, odnosno +30 posto na godišnjoj razini), kao i rezultati prodaje gotovinskih kredita u Rumunjskoj, Hrvatskoj i Srbiji (+14, 18 te 23 posto na godišnjoj razini), sve u lokalnim valutama. U slučaju Hrvatske i Srbije, dobar je rezultat poduprt i proširenjem distribucijskih kanala nakon akvizicija.

Devizno usklađen portfelj depozita zabilježio je rast za 281 milijardu forinti godišnje do danas. Najsnažniji priljev depozita zabilježili su OTP Core i DSK banka, dok je ukrajinska banka zabilježila umjeren odljev u posljednjih šest mjeseci. Omjer neto kredita i depozita s maloprodajnim obveznicama porasta je za 3 postotna boda kvartalno i dosegao 71 posto.

Slično prethodnim razdobljima, OTP grupa zadržala je snažnu poziciju likvidnosti. Operativna rezerva likvidnosti OTP banke kontinuirano je iznad sigurnosne razine; s 30. lipnjem 2018. činila je ekvivalent od 7,6 milijarda eura.

S krajem lipnja 2018. konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema IFRS-u bio je 14,6 posto (-0,4 postotna boda kvartalno i +0,5 postotnih bodova godišnje).