Rezultati OTP grupe za prvih devet mjeseci 2022. godine

Treći kvartal bilo je vrlo snažan za OTP grupu, pri čemu je grupa objavila rekordne rezultate zahvaljujući kontinuiranom dinamičnom organskom rastu, kao i akvizicijama izvršenim posljednjih godina. Nekoliko jednokratnih stavki (kao što je oslobađanje rezervi u Rusiji, Sloveniji i Hrvatskoj te dobit ostvarena prodajom portala za online rezervacije Szallas.hu u Mađarskoj) i slabljenje forinte također su doprinijeli rezultatima. Uz to, temeljni procesi izgledaju vrlo dobro, uz dinamičan rast obujma kredita.

Cjelokupnu sliku zasjenjuje činjenica da je OTP Core ove godine poslovao s gubitkom bez dividendi primljenih od članica grupe, uglavnom zbog izravnog utjecaja rata i dodatnih opterećenja bankovnih pristojbi i drugih intervencija mađarske vlade. Nadalje, uz već uvažene stavke, u četvrtom kvartalu daljnje proširenje sheme ograničenja kamatnih stopa imat će negativan učinak na zaradu u visini desetaka milijardi forinti. Na temelju brojki za prvih devet mjeseci, Uprava je optimističnija, s revizijom svojih očekivanja vezano uz nekoliko elemenata smjernica za cijelu 2022. godinu, uključujući reviziju očekivanja rasta kredita.

Sažetak rezultata OTP Bank Plc. za prvih devet mjeseci 2022 pripremljen je na temelju nerevidiranih zasebnih i konsolidiranih financijskih izvještaja prema MSFI-ju za prva tri kvartala koja su završila 30. rujna 2022. ili izvedena iz toga.

Što se tiče OTP grupe, većina gospodarstava pokazala je povoljnu statistiku BDP-a u drugom kvartalu, stope rasta kretale su se između 4 i 12 posto. U isto vrijeme rusko, ukrajinsko i moldavsko gospodarstvo već je pretrpjelo nazadovanje.

Konsolidirana zarada: 439 milijardi forinti prilagođena dobit nakon oporezivanja za devet mjeseci (treći kvartal: 188 milijardi forinti), fiksni troškovi rizika u odnosu na četvrti kvartal uz stabilnu kvalitetu portfelja, povećanje od 11% od početka godine u opsegu zajmova prilagođenog tečaju, poboljšanje omjera troškova i prihoda. Osim nekih velikih negativnih jednokratnih učinaka (porez na nepredviđene prihode u Mađarskoj, umanjenje goodwill-a u Rusiji) dobit u tri kvartala nakon oporezivanja uglavnom je oblikovana razvojem troškova rizika i povećanjem prihoda od temeljnog bankarstva uz podršku još uvijek dinamične poslovne aktivnosti. OTP grupa ostvarila je 231,9 milijardi forinti dobiti nakon oporezivanja u tri kvartala 2021. (treći kvartal: 189,2 milijarde forinti).

Kupnja Alpha Bank u Albaniji dovršena je 18. srpnja, a brojke za treći kvartal već su uključivale i podatke o dobiti i gubitku i podatke o bilanci. Europska središnja banka je 8. rujna dala suglasnost za kupnju slovenske Nove KBM, a trenutno Uprava čeka konačno odobrenje tamošnje Agencije za tržišno natjecanje. Dana 3. listopada 2022. uključene strane ponovile su svoju predanost akviziciji banke Ipoteka u Uzbekistanu potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju.

U prva tri kvartala 2022. ukupni obujam stavki prilagodbe iznosio je -207 milijardi forinti, od čega se +1 milijarda forinti dogodila u trećem kvartalu.

Devetomjesečna konsolidirana prilagođena dobit nakon oporezivanja iznosila je 439,1 milijardu forinti, što je porast od 18% na godišnjoj razini. Prilagođeni ROE za to razdoblje iznosio je 19,1% (bez rezultata ruskih i ukrajinskih podružnica devetomjesečni prilagođeni ROE iznosio bi 22,1%).

U prvih devet mjeseci 2021., OTP grupa je ostvarila 645 milijardi forinti operativne dobiti (+33% na godišnjoj razini). Ukupni prihod porastao je za 27% na godišnjoj razini uz rast neto prihoda od kamata za 25%, dok je neto prihod od naknada i provizija rastao nešto sporije, za 21% na godišnjoj razini, a ostali neto nekamatni prihodi porasli su za 59%.

Konsolidirana devetomjesečna neto kamatna marža (3,51%) poboljšana je za 4 bazna poena na godišnjoj razini.

Operativni troškovi u prva tri kvartala 2021. porasli su za 20% na godišnjoj razini u forintama (valutno usklađeno povećanje na godišnjoj razini iznosi 13%).

Uz iznimku rumunjske podružnice, sve ostale članice grupe zabilježile su pozitivne rezultate u trećem tromjesečju, a zbog svojih dobrih rezultata nekoliko podružnica (u Bugarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori i Albaniji) nisu samo dosegnule, nego čak i prestigle svoju cjelogodišnju dobit iz 2021. do trećeg kvartala 2022.

Nasuprot golemim troškovima rizika knjiženim u prethodnim kvartalima u trećem kvartalu došlo je do značajnog oslobađanja rezervacija, dok je u potonjem došlo do prodaje imovine od strane privatnog kapitala OTP banke (PortfoLion), a prihodi su knjiženi na konsolidiranoj razini unutar ostalih nekamatnih prihoda .

U trećem kvartalu 2022. OTP grupa zabilježila je 247 milijardi operativne dobiti (+19% na kvartalnoj razini uforintama, +16% valutno usklađeno). Ukupni prihod porastao je za 14% kvartalno, unutar toga je neto prihod od kamata porastao za 9% (+6% nakon valutnog usklađivanja) uz podršku kvartalnog rasta obujma kredita i slabljenja forinte.

Konsolidirani neto prihod od naknada i provizija u trećem kvartalu porastao je za 11% u forintama (za 7% nakon valutnog usklađivanja) kao rezultat jačanja poslovne aktivnosti i većeg volumena transakcija u okruženju s višom inflacijom. Slično drugom kvartalu, u zemljama sa značajnom udjelom turizma u svojim gospodarstvima (Hrvatska, Crna Gora, Albanija), neto naknade i provizije (F&C) izuzetno je napredovao i na kvartalnom i na godišnjem nivou.

U trećem tromjesečju nastavljen je stalan rast volumena konsolidiranih kredita, uz valutno usklađenje (stupanj 1+2): nakon rasta od 3% u prethodnom kvartalu povećao se za 5% u trećem kvartalu (bez albanske akvizicije za 4%).  Kao rezultat, rast volumena kredita dosegao je 11% (1.904 milijarde forinti) u prvih devet mjeseci, od čega je Alpha Bank činila 101 milijardu forinti.

Najbrži rast kredita u trećem kvartalu zabilježen je u hrvatskoj podružnici (+10%) i OTP Coreu (+7% u odnosu na prethodni kvartal). Izuzetno visoko povećanje kreditnog portfolija u Albaniji (+41%) narušeno je konsolidacijom Alpha Banke, bez koje je rast u odnosu na kvartal ranije iznosio 4%.

Što se tiče glavnih segmenata kredita, u trećem tromjesečju volumeni uspješnih hipotekarnih i potrošačkih kredita porasli su za 4% i 2% u usporedbi s prethodnim kvartalom, dok su se volumeni velikih korporativnih kredita dinamičnije proširili, za 8%. Zajmovi malim i srednjim poduzećima pokazali su umjeren kvartalni rast od 1% u odnosu na prethodni kvartal. Izloženost velikih poduzeća najbrže je rasla u usporedbi s prethodnim kvartalom u OTP Coreu (+16%) te u Hrvatskoj (+18%).

Depoziti prilagođeni tečaju porasli su za 5% u odnosu na prethodni kvartal, što je rezultiralo povećanjem volumena za prvih devet mjeseci za 11% (+2,585 milijardi forinti od čega je novokonsolidirana Alpha Bank u Albaniji činila 225 milijardi forinti).

Grupa je u srpnju izdala 400 milijuna eura „zelenih“ Senior Preferred obveznica koje ispunjavaju uvjete za MREL u okviru svog programa EMTN ažuriranog krajem svibnja 2022. nakon čega je u rujnu uslijedio privatni plasman od 60 milijuna dolara. Dana 24. listopada mađarska OTP banka pokrenula je dražbu prihvatljivih obveznica denominiranih u forinte u MREL-u namijenjenih klijentima lokalnog privatnog bankarstva. Omjer faze 3 prema MSFI-ju 9 iznosio je 5,2% na kraju trećeg kvartala, podupirući marginalno smanjenje u odnosu na prethodni kvartal.